logo
fi en
Field experiments

Valmistautumatta työmaapalaveriin?

Author: Anni Hirvonen
Published: 17.11.2020

Valmistautumatta viikottaiseen mestaripalaveriin, ja silti homma täysin hanskassa. Onnistuisko teiltä?

Fira Oy:n asuntorakentamisen työmaalla Postipuistossapa onnistuu, ja siitä on vastaavan mestarin Vili Rinteen mukaan kiittäminen uutukaisen uutta, vielä kehityksen alla olevaa työmaan ohjaamoa. Käytännössä se tarkoittaa, että tieto kaikenlaisista eri järjestelmistä tuodaan selkeinä näkyminä työmaatoimiston kahvitilan näytöille.

”Tämä on ollut hyvä,” kertoo Rinne ja kehuu työmaan ohjaamon paljon paremmaksi kuin keskivertodigiratkaisut. ”Yleensä ongelmana ollut se, että työmaalle tuodaan hirveä määrä hienoja systeemejä, joihin pitää ensin tunti perehtyä ennen kuin niistä saa jotain tietoa irti. Näistä näkymistä sen sijaan näkee yleistilannekuvan yhdellä silmäyksellä, vaikkei edes tietäisi, mitä niissä on. Ja kun nämä räätälöitiin Smart-tiimin kanssa yhdessä, niin näistä saatiin minusta hyvin selkeät.”

”Nyt palaverit pidetään näyttöjen äärellä ja niistä nähdään suoraan kaikki tarvittava tieto ilman etukäteisvalmistelua.”

Vaikka työmaan ohjaamo on vasta pilotointivaiheessa, sen ansiosta Postipuiston työnjohto on voinut unohtaa tiedon keräilyn erinäisistä järjestelmistä vaikkapa viikkopalavereita varten – tarvittavaa tietoa löytyy suoraan näytöiltä. Laatu-, aikataulu- ja olosuhdetietojen lisäksi hyödyllinen on ollut urakoitsijakohtainen viikkotason tehtävälista, mistä näkyy, mitä kenenkin pitäisi olla tekemässä. Samasta listasta näkyvät myös myöhässä olevat tehtävät. ”Aiemmin palavereihin valmistautumiseen meni paljon aikaa,” Rinne toteaa. ”Nyt palaverit pidetään näyttöjen äärellä ja niistä nähdään suoraan kaikki tarvittava tieto ilman etukäteisvalmistelua. Se on valtaisa ajansäästäjä.”

Sama numeroina

Hypoteesi:
5 valmistelua vaativaa työmaapalaveria viikossa, joissa osallistujia on keskimäärin 5 hlö.

Hypoteesissamme työmaan ohjaamon ansiosta työmaalla käytetään 15 minuuttia vähemmän valmistautumisaikaa per henkilö per palaveri:

5 palaveria * 5 osallistujaa * 15 min = 375 min (eli noin 6,3 h)

Viikossa säästyy siis noin 6,3 työtuntia.

Jos tuntikustannus on 50 € / tunti:
6,3 tuntia * 50 € = 315 € säästöä viikossa.

Jos työmaan kesto on 15 kk (eli 60 vko), kertyy:
315 € * 60 viikkoa = 18 900 € säästöä työmaan aikana.

Jos rakennusliikkeellä pyörii vuoden aikana 25 työmaata, tarkoittaa tämä:
25 työmaata * 18 900 € = 472 500 € säästöä vuodessa.

Aikasäästö kumuloituu

Arviolta 15 min / hlö / palaveri tarkoittaa euroissa:

315 € / vko

18 900 € / työmaa

472 500 € / vuosi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin lasketaan, millaisia säästöjä tilannekuvat ja tiedolla johtaminen toisivat sinun hankkeissasi!

Siirry tilannekuvaan

Miltä työmaan reaaliaikainen tilannekuva oikeasti näyttää?