logo
fi en
Sitedrive-versiotiedotteet

Sitedrive-päivitys 04/2021 – Monta aikataulua

Author: Anni Hirvonen
Published: 14.4.2021

Sitedriven projekti- ja aikataulurakenne on uudistunut niin, että jatkossa projekti voi sisältää useita aikatauluja. Tämä mahdollistaa saman rakennushankkeen tai työmaan kaikkien eri aikataulujen hallinnoimisen saman projektin alla.

Myös Sitedriven etusivu, jolla listataan projektit, muuttuu. Projektilla ei ole enää alkupäivämäärää, vaan se määritetään kullekin aikataululle. Eri aikataulut avautuvat omille välilehdilleen silloin, kun ne on valittu näkyviin. Jos näkyviä aikatauluja on todella paljon, järjestyvät loput Muut aikataulut -listaan.

Suosikkiprojektit ja aikataulukategoriat

Projekteja voidaan jatkossa merkitä suosikeiksi. Suosikkien avulla jokainen käyttäjä voi merkitä eniten käyttämänsä projektit helposti löydettäviksi, minkä jälkeen ne näkyvät etusivulla ylimpänä.

Aikatauluille voidaan määrittää aikataulukategorioita, joilla voidaan valita, onko kyseessä esim. suunnitteluaikataulu, viikkoaikataulu, vaiheaikataulu, jne. Kategoria valitaan uutta aikataulua luodessa. Pääkäyttäjä määrittelee valittavissa olevat kategoriat, ja niitä voidaan hyödyntää mm. eri järjestelmien välisissä dataintegraatioissa.

Julkaisu mobiilisovelluksessa

Jokaiselle aikataululle voidaan valita erikseen, näytetäänkö se mobiilisovelluksessa. Valinta tehdään projektin ohjauspaneelissa. Esimerkiksi yleisaikataulun tehtäviä ei usein haluta mobiiliin, koska ne olisivat siellä lähinnä häiritsemässä.

Ohjauspaneelin muutokset

Ohjauspaneeli on jatkossa projektin, eli jokaisella aikataululla ei ole sitä enää erikseen. Kaikki projektin sisältämät aikataulut näkyvät ohjauspaneelin vasemmassa laidassa. Tämä lista on kiinteä, eli sitä ei voi siirtää kuten muita ohjauspaneelin komponentteja.

Lisäksi osassa komponenteista on pieniä muutoksia. Esimerkiksi useassa komponentissa, kuten aikataulun toteutumisen tasoa mittaavassa PPC-komponentissa (Percent Plan Complete) valitaan jatkossa, mille projektin aikataululle sisältö näytetään. Jos sisältö halutaan nähdä useammalle aikatauluille, voidaan sama komponentti lisätä useamman kerran ja valita kullekin sopiva aikataulu. Näin vaikkapa PPC voidaan näyttää ohjauspaneelissa yhtä aikaa yleis- ja viikkoaikataululle.

Projektien yhdistäminen (pääkäyttäjille)

Koska aiemmin jokainen projekti on sisältänyt vain yhden aikataulun, on suositeltavaa yhdistää olemassa olevia projekteja niin, että saman hankkeen aikataulut löytyvät samasta projektista.

Käyttöoikeudet ovat projektikohtaisia. Projekteja yhdistäessä jokainen käyttäjä saa oikeudet yhdistettyyn projektiin korkeimpien oikeuksien aikataulun mukaan. Eli jos käyttäjällä on muokkausoikeudet yhteen aikatauluun, mutta ei toiseen, ja ne yhdistetään samaan projektiin, on käyttäjällä sen jälkeen muokkausoikeudet molempiin. Samaten, kun henkilö kutsutaan aikatauluun katseluoikeuksilla, esimerkiksi putkarinokkamies viikkoaikataulun katselijaksi, näkee hän kaikki projektin aikataulut sekä ohjauspaneelin, mutta ei pysty muokkaamaan niitä.

Käyttöohjeet ja videot

Myös Sitedriven käyttöohjeet ja visuaaliset pikaohjeet on päivitetty vastaamaan uudistuksia. Kirjaudu sisään Sitedriveen, avaa helppi (?-kuvake ylälaidassa) ja pääset lataamaan ohjeet.

Lisäksi löydät tälle sivulle upotetut videot ja aiempia Sitedrive videoita YouTubesta.

Sitedrive – tuote Digitaalista aikataulujohtamista työnjohdon, aliurakoitsijoiden ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyöllä. Visuaalinen, pilvipohjainen selain- ja mobiiliratkaisu. Read more
Sitedrive-päivitys 10/2020 – Uusi käyttöliittymä Uudistunut käyttöliittymä vie aikataulujohtamisen käyttökokemuksen uudelle tasolle. Samalla aikataulujen muokkaaminen ja julkaisu on nyt merkittävästi suoraviivaisempaa. Read more
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Design näkyy myös Sitedrivessa Siis mikä suunnittelu..? Käyttökokemus syntyy siitä, että suunnittelijat eli UX-designerit suunnittelevat Read more