logo
fi en
Yhteistyö

Tulevaisuuden insinöörit tutustuvat Sitedriveen jo koulussa

Author: Jonas Meling
Published: 27.4.2021

Vuonna 2019 alkanut Fira Smartin ja Metropolian välinen yhteistyö liittyen Aikataulu ja työn suunnittelu –kurssiin on saanut erinomaisen vastaanoton opiskelijoilta. Kursseja on järjestetty kaikkiaan kaksi kertaa, ja positiivisen palautteen vuoksi koulutuksen jatkamista kaavaillaan parhaillaan.

Metropolian Aikataulu ja työn suunnittelu –kurssi on suunnattu rakennus- ja LVI-alan insinöörien korkeakouluopiskelijoille. Customer Success Specialist Tuomas Hakulinen ja kehitysjohtaja Otto Alhava luennoivat rakennusalan muutoksesta ja kouluttivat Fira Sitedrive -ohjelman käyttöä opiskelijoille vuosien 2020 ja 2021 aikana.

“On keskeistä, että muutamme prosesseja ja toimintamalleja ja tunnistamme puutteita, sillä lähitulevaisuudessa edessämme oleva muutos tulee muokkaamaan voimakkaasti rakentamista”, Alhava jakaa näkemyksiään. Hän puhuu myös sovellusten hyödyntämisen toisesta aallosta, jossa edistyneet yritykset käyttävät aikataulun laatusovelluksia. Alhavan mukaan on selkeästi nähtävissä, että toimitusketjun hallintaan liittyvät sovellukset alkavat rantautumaan työmaille.

Opiskelijoilta lämmin vastaanotto

Kurssille osallistuneista 85 opiskelijasta irtosi positiivista palautetta, ja moni koki Sitedrive-ohjelmaan tutustumisen hyödylliseksi. Hakulinen toivookin, että tulevaisuudessa Sitedrive ja Fira Smart olisivat osa insinöörien koulutusta. “Olisi tärkeää, että opiskelijat valmistuessaan tuntisivat alan viimeiset jutut ja nykytilan. Hehän ovat se seuraava sukupolvi, joka suurten ikäluokkien eläköityessä ottavat hommat haltuun”, hän summaa.

Opiskelijat näkevätkin, että Sitedrive-ohjelman suurin hyöty on siinä, että urakoitsijat näkevät omat tehtävänsä ja voivat kuitata ne valmiiksi ja tarvittaessa ilmoittaa asioista ohjelman kautta. Kaiken kaikkiaan heidän mielestään on ollut mielenkiintoista nähdä, miten aikatauluja tehdään ja kuinka on tärkeää ymmärtää työvaiheiden riippuvuuksia.

“En ole tehnyt urakointia, enkä myöskään osaa asettaa työvaiheita niin kuin ne työmaalla on hyvä tehdä. Tällä kurssilla opin kuitenkin työvaiheiden sijoittumisesta ja riippuvuuksista kaikista eniten”, kertoo eräs opiskelija. “Opin varsin nopeasti käyttämään Sitedrive-ohjelmaa sen helppokäyttöisyyden takia”, summaa toinen opiskelija kurssin päätteeksi.

Kokeile Sitedrivea ilmaiseksi tästä

Sitedrive – tuote Digitaalista aikataulujohtamista työnjohdon, aliurakoitsijoiden ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyöllä. Visuaalinen, pilvipohjainen selain- ja mobiiliratkaisu. Read more
Kehitystyömme Tahtituotanto, standardisointi, digitalisaatio - fokuksemme on rakennustyömaiden prosessien, työkalujen ja metodologioiden kehitystyössä. Read more
Ota yhteyttä Lähetä viesti tai ota suoraan yhteyttä Fira Smart -tiimiläisiin. Olemme yhteydessä tuotapikaa. Read more