logo
fi en
Skanska and Fira Smart co-develop takt production software
Yhteistyö

Skanskan ja Fira Smartin teknologiakehityksellä tahtituotanto tuhannelle työmaalle

Author: Anni Hirvonen
Published: 23.6.2021

Skanska ja Fira Smart ovat tehneet teknologiakehityksen yhteistyötä jo viime vuodesta lähtien. Nyt yhteistyön tuloksena on syntymässä sovellus, jonka avulla kaikki rakennusalan toimijat voivat tulevaisuudessa saada täydet hyödyt irti tahtituotannosta aina aikataulusuunnittelusta tuotannon ohjaukseen ja työmaiden päivittäisjohtamiseen.

Tahtituotanto on rakennusalalla nopeasti lisääntyvä tuotantotapa ja sen hyödyt tunnistetaan laajalti. Selkeä töiden hallinta työmaalla, merkittävästi lyhentynyt tuotannon läpimenoaika, tuottavuuden parantuminen, ja parempi rakentamisen laatu ovat tavoittelemisen arvoisia kaikissa rakennushankkeissa. Silti tahtituotannon täysi potentiaali jää edelleen työmaiden arjen todellisuudessa liian usein hyödyntämättä.

Skanskan ja Fira Smartin yhteistyön keskiössä on ollut erityisesti tahtituotannon digitalisoiminen työmaalähtöisesti. Digitalisoiminen ei tarkoita pelkkien digisovellusten tuomista työmaalle, vaan teknologia ja rakentamisen päivittäinen tekeminen suunnitellaan kokonaisuutena, toisiaan tukevina. Näin tietoa synnytetään arjessa suoraan digitaaliseen muotoon ja syntynyt tieto mm. töiden etenemisestä saadaan suoraan kaikkien osapuolten nähtäville.

Työmaalähtöistä digikehitystä

Yhteistyön taustalla on ollut yhteisesti tunnistettu tarve ratkaisulle, joka yhdistää teknologiaosaamisen rakentamisen ydinosaamiseen, sillä sekä Skanskalla että Fira-konsernissa uskotaan vahvasti, että alan muutos voi tulla vain alan sisältä. Alusta asti kehitykseen on osallistunut ydintiimi, joka koostuu molempien yritysten sekä prosessien kehittämisen, että työmaiden ammattilaisista.

Ensimmäistä kertaa näen digisovelluksen, jonka käytöstä on oikeasti hyötyä työmaalle.

Työnjohtaja tahtituotantosovelluksen testiryhmästä

Kehitys on ollut design-lähtöistä ja siinä on panostettu helppokäyttöisyyteen erityisesti työmailla. Jo ideavaiheessa työmaiden näkemystä ja nykypäivän haasteita kartoitettiin laajalla tutkimuksella. Tutkimuksen pohjalta luotiin sovelluksen ensimmäiset rautalankaversiot, prototyypit, joiden pohjalta ohjelmistokehitystä lähdettiin viemään eteenpäin jatkuvasti arvioiden erityisesti soveltuvuutta työmaiden arkeen. Loppukesästä 2021 kehitys on etenemässä pilottivaiheeseen, jossa lähes valmista sovellusta testataan sekä Skanskan että Fira Oy:n työmailla. Pilotista kerättyä palautetta hyödynnetään sovelluksen viimeistelyyn ja jatkokehitykseen.

Ketterä tahtituotantosovellus

Kehitteillä oleva tahtituotantosovellus pohjaa Fira Smartin jo markkinoilla olevaan Fira Sitedrive -aikataulujohtamisen ohjelmistoon, jossa kehitystyön valmistuttua voidaan perinteisten aikataulujen lisäksi luoda ja johtaa tahtiaikatauluja.

Tahtituotantosovellus ohjaa aikataulutusta selkeästi tahtituotantomenetelmien mukaiseksi. Tahtiaikataulu koostuu työpaketeista, jotka määritellään toistuviksi kokonaisuuksiksi, työjonoiksi. Tahtialueet sekä tiimit määritellään projektille, minkä jälkeen kussakin projektin aikataulussa voidaan monistaa työjonoja tahtialueille ja vastuuttaa ne halutuille tiimeille visuaalisesti raahaamalla

.

Tahtituotannon digitalisaatio lyhyesti

Tahtituotanto vähentää hukkatyötä, lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa laatua.

Aidosti työmaita auttavia sovelluksia luodaan vain yhteistyössä rakennusalan sisältä.

Kehitteillä oleva tahtituotantosovellus mahdollistaa tehokkaan muutosten hallinnan ja tiedon kulun.

Työmaat ovat yllättyneet positiivisesti sovelluksen helppokäyttöisyydestä. Testityömailla onnistuttiin mm. luomaan uusi tahtiaikataulu tunnissa, mitä työnjohto ei aiemmin olisi uskonut mahdolliseksi.

Seuraavaksi loppukesän laaja pilotti päästää sekä Skanskan että Fira Oy:n työmaita testaamaan sovellusta päivittäisjohtamisen todellisessa arjessa, ja odotukset ovat korkealla. Työnjohtoa helpottaa tehokas muutosten hallinta sekä tiedon kulku. Lisäksi töiden aloituksen edellytyksiä päästään hallinnoimaan sovelluksessa aivan uudella tasolla, sillä työpaketit voivat sisältää erilaisia ketterästi hallittavia alitehtäviä.

Tieto töiden aloituksesta, valmistumisesta ja mahdollisista esteistä liikkuu saumattomasti eri laitteiden ja eri henkilöiden välillä. Kokonaiskuvassa tärkeäksi muodostuukin tiedon liikkuminen läpi koko tuotantovaiheen, mahdollistaen modernin tiedolla johtamisen. Näin rakennushankkeiden hallinta selkenee, hukkatyö vähenee, ja hankkeet valmistuvat sekä nopeammin että paremmalla laadulla.

Tavoitteena tuhat työmaata

Tahtituotantosovellusta on kehitetty ensin Skanskan ja Fira Oy:n työmaiden käyttöön, mutta ensi vuoden alussa se halutaan avata myös kaikkien muiden rakennusalan toimijoiden hyödynnettäväksi. Tavoitteena on levittää sekä tahtituotantomenetelmä että yhdessä kehitetty sovellus vähintään tuhannen työmaan käyttöön jo lähitulevaisuudessa.

Tämä sovellus on erittäin vaikuttava etenkin monimutkaisten prosessien yksinkertaistajana.

Teknologiajohtaja tahtituotantosovelluksen esittelyssä

Skanskan ja Fira Smartin yhteistyö pohjautuu ajatukseen, että kunnolla rakennusalan tarpeeseen vastaavan sovelluksen kehittäminen on mahdollista vain yhteistyössä, työmaat edellä. Tahtituotannon digitalisaatiota tai koko toimialamme murrosta ei kukaan tee yksin, ja yhteiskehitystä halutaan jatkaa eri kumppaneiden kanssa myös tulevaisuudessa.

Muutos tehdään yhdessä.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa sovelluskehityksen etenemisestä? Tilaa uutiskirjeemme!

Lisää tahdista

Mikään työkalu ei tee tahtia. Sen sijaan tarvitaan tuotantotavan läpikotaista oppimista, suunnittelua, ja yhteistyötä. Myös oppien jakaminen auttaa!

Keräsimme työmailta kerätyt tärkeimmät oppimme kaikkien hyödyksi samaan paikkaan. Vieraile tahtisivullamme ja lataa ilmainen oppaamme.

Tutustu tahtituotantoon >>

Interested?

More about takt

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut keskustelemaan lisää tahtituotantosovelluksemme kehityksestä?

Lisätietoa aiheesta antaa:

Eetu Heiska
+358 40 50 77 206
eetu.heiska@fira.fi

Sitedrive – tuote Digitaalista aikataulujohtamista työnjohdon, aliurakoitsijoiden ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyöllä. Visuaalinen, pilvipohjainen selain- ja mobiiliratkaisu. Read more
Caverion Suomi Oy kehittää tate-johtamista tiedolla Suomen suurin kiinteistötekniikkayhtiö Caverion Suomi Oy lähti kehittämään tilannekuvien hyödyntämistä ja tuotannonohjauksen osaamistaan yhteisessä kehityspilotissa Read more
Kehitystyömme Tahtituotanto, standardisointi, digitalisaatio - fokuksemme on rakennustyömaiden prosessien, työkalujen ja metodologioiden kehitystyössä. Read more