logo
fi en

Laadukkaampaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa rakentamista

Author: Sakari Pesonen
Published: 7.3.2019

Onko laadun, nopeuden, turvallisuuden ja kustannusten hallinnan yhtäaikainen toteutuminen rakennustyömaalla mahdoton yhtälö? Ei suinkaan, päinvastoin. Se on täysin mahdollista, mutta yhtälön toteutuminen vaatii perinteisten rakentamisen työtapojen muutosta ja uusien omaksumista. Digitalisaatio tarjoaa laajan kavalkadin uusia mahdollisuuksia työtapojen tehostamiseen ja yhtenäistämiseen, joiden avulla päästään kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa rakennusprojektia.

Helsingin Kalasatamaan nousseen Capella-kerrostalon rakennusprojekti oli pilottihankkeemme, joka keskittyi rakentamisen kipeimpiin ongelmakohtiin: laatuun, turvallisuuteen ja kustannusten hallintaan. Projektin tiimoilta kokosimme pääpointit opeistamme alle:

1. Kehitä suunnittelua

Koko rakennusprojekti lähtee liikkeelle suunnittelusta. Etenkin silloin, kun projektia aletaan toteuttamaan uusin toimintatavoin tai eri ratkaisuja yhdistellen, vaaditaan myös uudenlaista suunnittelua. Keräämällä automaattisesti dataa projekteista, pystytään suunnitteluakin kerta toisensa jälkeen kehittämään ja näin ollen tähtäämään entistä tehokkaampiin, laadukkaampiin ja turvallisempiin ratkaisuihin. Hyvin suunniteltu on paremmin tehty.

2. Aiempaa tehokkaammat toimintatavat: tahtiaikatuotanto

Yksi merkittävimmistä työn tehokkuutta ja turvallisuutta parantavista tekijöistä on jäykkien ja hitaiden toimintatapojen muutos. Capella-rakennusprojektissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa tehdasmaista tahtiaikatuotantoa. Tahtiaikatuotannolla tarkoitetaan teollisuudesta tuttua liukuhihnamaista tuotantotapaa. Siinä missä teollisuudessa tahtiaikatuotannossa tuote liikkuu liukuhihnalla eteenpäin, rakennusalalla tuote pysyy paikallaan ja tekijät liikkuvat paikasta toiseen.

Tahtiaikatuotannon toimintatavat eroavat perinteisistä rakennusalan ja asuntorakentamisen toimintatavoista siten, että työtä tehdään pienemmissä erissä ja rinnakkain asuntokohtaisesti. Kun perinteisesti esimerkiksi lattiamateriaalin asennus tehdään kerralla koko asuinrakennukseen, ennen kuin päästään edistämään seuraavia työvaiheita, tahtiaikatuotannossa lattiamateriaalit asennetaan asuntokohtaisesti. Kun materiaalit on asennettu yhteen asuntoon, siirrytään tekemään sama toimenpide seuraavaan asuntoon. Samalla asuntoon, jossa lattia on jo asennettu, päästään tekemään jo seuraavia toimenpiteitä.

Firan Capella-rakennusprojektissa päästiin tahtiaikatuotannon avulla tilanteeseen, jossa rakennuksen jokaisessa kerroksessa oli eri aliurakoitsija töissä. Systemaattisen työnjohdon ansiosta aliurakoitsijoiden välille syntyi vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri, jonka avulla virheet saatiin paikannettua ja korjattua yhdessä heti. Näin ennaltaehkäistiin virheiden monistumista työmaalla ja vältyttiin aikaa ja rahaa vieviltä korjaustöiltä. Uudenlaisen keskustelukulttuurin myötä opittiin organisoimaan ja aikatauluttamaan työtä aiempaa tehokkaammin.

Tehokkuuden ja laadunvalvonnan lisäksi tahtiaikatuotannon avulla voidaan parantaa työmaan turvallisuutta. Capella-projektissa huomattiin, että uudet toimintatavat paransivat työmaan logistiikkaa siten, että työmaalla oli vähemmän keskeneräisiä töitä ja edestakaisia siirtymisiä. Paremman logistiikan myötä onnettomuuksien riski ja määrä pienenivät.

3. Tieto virtaamaan digitaalisten työkalujen avulla

Kun digitaaliset työkalut valjastetaan älykkäästi käyttöön, voidaan niiden avulla edistää rakennusprojektin sujuvuutta huomattavasti. Sujuva tiedonkulku on yksi onnistuneen rakennusprojektin kulmakivistä. Digitaalisilla työkaluilla voidaan jäsentää ja visualisoida työmaalla liikkuva tieto jokaista rakennusprojektin lenkkiä hyödyttäväksi tiedoksi. Capella-projektissa hyödynnettiin Sitedrive-ohjelmistoa, jonne pilkottiin projektin tehtävät yksityiskohtaisiin osa-alueisiin. Avoin tietokanta Open Data Platform mahdollisti puolestaan sen, että jokainen työntekijä pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti koko rakennustyömaan tilannekuvaa ja sen etenemistä.

Sujuvamman tiedonkulun lisäksi digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää olosuhteiden seurannassa. Kun sekä rakennustyömaan että työntekijöiden olosuhteista ollaan paremmin kartalla, voidaan rakennustyömaalla työskentelyä optimoida ja työntekijöiden työoloja sekä -turvallisuutta parantaa. Capellassa työmaan reaaliaikaista olosuhdeseurantaa toteutettiin Fira Insite -työkalulla, joka keräsi ja visualisoi jokaiseen huoneistoon asennettujen sensoreiden tuottamaa tietoa huoneistojen lämpötila-, ilmankosteus- ja paineenvaihteluista. Esimerkiksi rakenteiden kuivumista seurattiin reaaliaikaisella olosuhdeseurannalla, minkä ansiosta pystyttiin luomaan tehokkaampi ja nopeampi kuivaussuunnitelma. Työntekijöiden olosuhdeseurannalla pyrittiin puolestaan huolehtimaan muun muassa riittävästä nesteytyksen tarpeen muistuttamisesta sekä valvonnasta.

Mullistaisitko maailmaa SaaS-myynnin ammattilaisena maailman suurimmalla teollisuuden alalla?  Sitedrivellä mullistamme yhtä maailman viimeisistä suurista teollisuuden aloista, joilla digitalisaatio vielä antaa odottaa itseään. Peloton Read more
VLOG: Lean Construction Congress 2022 Espoon Dipolissa 20.-21.9.2022 järjestetty Lean Construction Congress (LCC) kokosi yhteen alan asiantuntijoita ja edelläkävijöitä. Tapahtuman Read more
Teollinen rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa tuotteesta Rakennusalan tehokas tuotanto on jo tätä päivää. Lue alta ajatuksiani, miten tuottavuutta voidaan kehittää heti Read more