logo
fi en

Seuraa Tilannekuva-videosarjaa

Author: Anni Hirvonen
Published: 2.12.2020

Tilannekuvalla tarkoitetaan datan visualisointia, jossa kompleksisesta asiasta, kuten rakennushankkeen lukuisista tietolähteistä, muodostetaan helposti omaksuttava, reaaliaikaisesti päivittyvä yhteenveto. Tilannekuvaa voidaan myös räätälöidä tarkoitukseen sopivaksi – esimerkiksi pääkonttorin ja työmaan tarpeisiin omansa. Tilannetietoisuuden näin parantuessa pystytään tekemään parempia, liiketoiminnan kannalta arvokkaita päätöksiä.

Tilannekuvassa yhdistyvät yrityksen avainprosessit, kuten esimerkiksi aikataulujohtaminen, sekä prosesseja tukevat työkalut, kuten aikataulujohtamisen järjestelmä, Fira Siterive. Tilannekuva kokoaa dataa eri prosessien työkaluista yhteen ja visualisoi sitä tarvitsijalle eri tavoin.

Puhutaan siis aika isosta kokonaisuudesta, jota Sakari avaa kuukausittain julkaistavassa videosarjassamme. Pysy kuulolla!

Rakentamisen tilannekuva Yhtenäinen tilannekuva rakennushankkeen etenemiseen kaikkien osapuolten välille varmistaa läpinäkyvyyden ajantasaiseen tietoon ja parantaa reaktiovalmiutta. Read more
Sitedrive – tuote Digitaalista aikataulujohtamista työnjohdon, aliurakoitsijoiden ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyöllä. Visuaalinen, pilvipohjainen selain- ja mobiiliratkaisu. Read more
Ota yhteyttä Lähetä viesti tai ota suoraan yhteyttä Fira Smart -tiimiläisiin. Olemme yhteydessä tuotapikaa. Read more