logo
fi en
Vlog Tietoa tuottava johtamistapa

Tietoa tuottava johtamistapa

Author: Anni Hirvonen
Published: 6.4.2021

Tällä videolla Sakari Pesonen keskittyy tietoa tuottavaan johtamistapaan, eli siihen, mistä data syntyy tilannekuviin, joilla on tärkeä rooli rakennushankkeen laadukkaan ja varman läpimenon toteutumisessa. Tietoa tuottava johtamistapa on kompleksinen kokonaisuus ja sen tärkeys ja vaikeus aliarvioidaan usein. Onnistuminen vaatii sekä digitaalisia työkaluja, mikä on suhteellisen helppoa, että niihin saumattomasti nivoutuvaa johtamistapaa, mikä on paljon vaikeampaa. Osaamisella näistä kahdesta syntyy täydellinen kombo työmaalla.

Tilannekuvan luominen epäonnistuu, jos data on huonoa. Ja data on huonoa, jos työnjohto pakotetaan käyttämään työkaluja ja toimintatapoja työmaalla, sanoo Pesonen. Datan tulee syntyä työmaan päivittäisestä toiminnasta, ikäänkuin kaupan päälle. Työmaan työnjohto ei ole kiinnostunut siitä, että he tuottavat dataa muille, vaan he haluavat tehdä oman työnsä hyvin.

Tässä tarvitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin digitaalisen työkalun tulee olla todella helppokäyttöinen. Samalla tavalla kuin timpureille ostetaan parhaat työkalut, tulee myös työnjohtajille tarjota parhaat digitaaliset työkalut, kuten aikataulujohtamisen Sitedrive. Tämä siksi, että jos työnjohto ei tunne työkalun auttavan heidän työtään, se ei Pesosen mukaan tule onnistumaan. Toinen asia on se, että hyväkään työkalu ei yksin riitä. Työmaalle, datan tuottajalle, tulee esitellä järkevä tapa hyödyntää työkalua. Ainoastaan yhdistämällä nämä kaksi asiaa – työkalu ja toimintatapa – hyvänä kokonaisuutena, saadaan työmaa tuottamaan dataa ja sitä kautta saadaan hyvää tilannekuvaa.

Sun ei enää tarvi valehdella työmaalla niille työnjohtajille.

Rakennusliikkeiden kehityshankkeisissa mennään usein esittelemään uusia juttuja työmaalle saatesanoilla, etteivät ne aiheuta mitään lisätyötä. Ikävä kyllä työnjohto on useimmiten kuullut nuo sanat vähintään 10 kertaa. Mutta mitä, jos voitaisiin unohtaa työnjohdolle valehtelu, päänhakkaaminen seinään ja kivireen vetäminenkin? Se onnistuu yhdistämällä teknologia- ja sovelluskehitysosaaminen aitoon rakentamisen substanssiosaamiseen, kertoo Pesonen.

Sakari Pesonen / Fira Smart

Videoblogaajasta

Sakari Pesonen vastaa Fira Smartin myynnistä ja asiakkuuksista. Sakarilla on noin 20 vuoden kokemus rakennusalalta, ja hän on toiminut monipuolisissa tehtävissä mm. työpäällikkönä putkiremonteissa ja asuntorakentamisessa.

Tilannekuvan kehittämisessä Sakari on ollut mukana noin 5 vuotta sekä työmaan että pääkonttorin näkökulmasta, ja puhuu tänä päivänä aiheen tärkeydestä todellisella kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Ota Sakariin yhteyttä – hän miettii mielellään kanssanne juuri teidän yrityksellenne parhaita ratkaisuja tilannetietoisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi.

Vlog Leading with data

Seuraa Tilannekuva-videosarjaa

Saa ensimmäisenä tieto kuukausittain julkaistavista videoista – tilaa uutiskirjeemme:

Caverion Suomi Oy kehittää tate-johtamista tiedolla Suomen suurin kiinteistötekniikkayhtiö Caverion Suomi Oy lähti kehittämään tilannekuvien hyödyntämistä ja tuotannonohjauksen osaamistaan yhteisessä kehityspilotissa Read more
Seuraa Tilannekuva-videosarjaa Tilannekuvalla tarkoitetaan datan visualisointia, jossa kompleksisesta asiasta, kuten rakennushankkeen lukuisista tietolähteistä, muodostetaan helposti omaksuttava, reaaliaikaisesti Read more
Ota yhteyttä Lähetä viesti tai ota suoraan yhteyttä Fira Smart -tiimiläisiin. Olemme yhteydessä tuotapikaa. Read more