;

Millaisia muutoksia sijoittajat odottavat rakennusalan yrityksiltä?

Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen pyrkii turvaamaan nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta sijoittamalla eläkevaroja. Yksi näistä sijoituskohteista on kiinteistö- ja rakennusala. Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula avaa, miltä ala näyttäytyy tällä hetkellä sijoittajan näkökulmasta.

Katso keskustelu tästä tai lue alta tiivistelmä siitä. 👇

Kiinteistömarkkina oli heikko kohta Ilmarisen sijoitussalkussa 2023

Vuosi 2023 oli edellisen haastavan vuoden jälkeen sijoittajille palauttava ja Ilmariselle siitä muodostui erittäin hyvä: listatut osakkeet ympäri maailmaa tuottivat hyvin, korot eivät enää nousseet, mutta korkosalkun kuponkituotot nousivat hyvälle osalle. Sijoitussalkun sisällä oli kuitenkin kaksi heikkoa kohtaa.

“Suomalaiset listatut osakkeet tuottivat 2023 edelleen heikosti verrattuna muuhun maailmaan ja kiinteistömarkkina oli isojen haasteiden äärellä”, Mursula tiivistää.

Rakennusala on koko yhteiskunnan kannalta kriittinen. Se on tuottanut kiinteistö- ja kansallisvarallisuudesta 83 prosenttia ja taloihin on sitoutunut 500 miljardia euroa, puhumattakaan työllistymisvaikutuksista.

Silti alan tuottavuuden kehitys on jäänyt olemattomaksi. Kustannusten noustessa tämä johtanut konkursseihin ja epäonnistumisiin.

Rakennusala ei ole ollut sijoittajille hyvä sektori

Ilmarinen toimii sijoittajana useassa rakennusalan yrityksessä, mutta Mursula toteaa että omistajan näkökulmasta se ei ole ollut erityisen hyvä sijoituskohde.

“Toki alan ammattilaisten kanssa pohditaan että mitkä ne juurisyyt siellä taustalla on mitkä siihen on johtaneet. Minulle se on näyttäytynyt historiassa alana, jossa kasvua haetaan kannattavuuden kustannuksella.”

Nyt alalla on kuitenkin nähtävissä muutosta: tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisen suhteen aletaan vähitellen vakavoitumaan. Pelkän kasvun sijaan alalla pohditaan aktiivisesti miten tietty kannattavuustaso varmistetaan ja läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä.

Sijoittajilta tuleva kasvava paine pakottaa rakennusalan yritykset investoimaan teknologiaan

Perinteisesti rakennusala on muuttunut ulkoa tulevan paineen, kuten erilaisten säädösten kautta. Myös sijoittajilta tuleva paine tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana.

“Jossain kohtaa se meidänkin, sijoittajien, sietokyky tulee vastaan. Sitä kautta varmasti tullaan saamaan muutosta ja nähdään teknologisia innovaatioita”, Mursula huomauttaa.

“Mutta kyllä mä jotenkin toivon että ne aihiot ja ideat ja kehitystyö syntyisi ei täysin työntämällä, vaan alan sisältä innovoimalla, koska siellä se suurin osaaminen asuu. Toki me Ilmarisen kaltaiset toimijat voimme omalta osaltamme luoda painetta huutamalla ja hokemalla että tästä sektorista pitää saada sijoituskelpoinen. Ja siitä tulee sijoituskelpoinen jos tuottavuus ja kannattavuus paranee.”

Alan digitalisaatio ja teollistaminen ovat tässä avainasemassa. Toistaiseksi rakentaminen on ollut hyvinkin henkilöriippuvaista ja käsin tekemistä – niissäkin kohdissa joissa teknologia olisi hyödyksi.

“Tiedolla johtaminen toimii sinänsä konseptina valtaosalle sektoreista. En keksi syitä miksi se ei toimisi rakennusalallakin. Ihan sitä myöten kun rakennustyömaakohtainen tiedon määrä ja reaaliaikaisuus lisääntyy niin pystytään paremmin ohjaamaan työvirtaa siellä työmaalla ja sitä kautta lyhentämään rakentamisen läpimenoaikaa. Nämä on kaikki sellaisia juttuja että kun kuulet sijoittajan silmin enemmän ja enemmän tällaista tarinaa niin usko kasvaa siihen että sijoituskohteesta xyz voi hyvinkin tulla oikeasti kannattava ja sopivalla tavalla kasvava sijoituskohde.”

Resurssitehokkuuden sijaan rakennusalalla pitäisikin keskittyä virtaustehokkuuteen. Sitedriven avulla työmaan resoluutiota saadaan tarkemmalle tasolle ja tuotantoa voidaan ohjata laadukkaasti tarkkojen aikataulujen, tilojen, tehtävien, tekijöiden ja olosuhteiden kautta. Näin toimintatapoja saadaan yhtenäistettyä ja vakioitua, sekä tuotettua yritysjohdolle ja sijoittajille tärkeää dataa.

💡 Lue täältä tarkemmin millaisella tiedolla rakennustyömaata pitäisi johtaa

Laadukas data auttaa ohjaamaan tuotantoa ja kasvattamaan rakennusalan yritysten sijoituskelpoisuutta

Dataa on valtavasti tarjolla, ja se on Ilmarisellakin huomattu. Mutta sen kerääminen oikeassa muodossa oikeaan paikkaan sekä varsinkin sen hyödyntäminen ovat todellisia haasteita. Vaatimukset datan laadusta ja monipuolisuudesta kasvavat jatkuvasti.

Esimerkiksi Ilmarisella hallitus on asettanut sijoitussalkulle hiilineutraliteettitavoitteen vuodelle 2035. Jokaiselle omaisuusluokalle on tätä varten rakennettu ilmastotiekartat, jotka kertovat mitä täytyy tehdä tästä hetkestä vuoteen 2035 mennessä jotta tavoitteeseen päästään. Tavoite koskee myös kiinteistösijoittamista ja rakentamista.

“Rakentamisessa ollaan hiilineutraaliustavoitteen kannalta ehkä eniten kädet savessa sijoittajan silmin. Kun lähdemme rakennuttamaan jotain mietitään että missä se sijaitsee, kuinka hyvin se on julkisten kulkuyhteyksien varrella, mitä rakennusmateriaaleja käytetään sekä mikä on rakennuskohteen koko elinkaaren ajalta laskettu hiilijalanjälki. Se vaikuttaa todella monen asiaan rakentamisen sijoittamisen näkökulmasta.”

Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusalan yrityksillä on tulevaisuudessa oltava kyky tuottaa käyttöarvokasta dataa sijoittajille omista prosesseistaan.

“Tällaiset vaatimukset joita tulee Ilmariselta ja muilta isoilta sijoittajilta vastuullisuuteen ja hiilineutraliteettiin liittyen on aika kovia ja konkreettisia. On varmasti toimijoita jotka ei pysty huutoon vastaaman. Voi olla että rakennuttamisen näkökulmasta meidän kumppanipooli näyttää hyvinkin erilaiselta viiden, kuuden tai seitsemän vuoden päästä kuin mitä se on joskus historiassa näyttänyt. Vastaamiskyky on yksi kriteeri jota jo nyt käytetään kun valitsemme kumppaneita”, Mursula tiivistää.

Vaikka vaatimukset saattavat kuulostaa kovilta, ovat ne välttämättömiä. Ihan siltäkin kannalta, että rakennusala ei voi jäädä ainoaksi digitalisoimattomaksi toimialaksi maailmassa.

Älykkäämpää tuotannonohjausta Sitedrivella

Ota askel oikeaan suuntaan ja tee aikatauluttamisesta fiksumman rakentamisen selkäranka. Sitedrivella johdat rakennushankkeitasi oikeista lähtökohdista ja kerrytät yrityksen johdolle ja sijoittajille arvokasta dataa.

Tutustu Sitedriveen

Pyydä demo Sitedrivesta

Älä luota pelkkiin myyntipuheisiin – pyydä demo ja näe itse miten Sitedrive voisi helpottaa ja tehostaa työmaasi arkea.

Kokeile Sitedrivea