logo
fi en

FlowHow™  -Mahdollistamme nopeampaa rakentamisen virtausta työmailla

Pysy hankesalkkusi edellä sekä rakenna tehokkaasti ja ennustettavasti Sitedrive Construction Execution System (CES) ratkaisualustan ja FlowHow™ tuotantotavan avulla

ota tuotannon juoksutus haltuun ja alita aikataulusi sekä budjettisi

Siirry kanssamme perinteisestä projektiliiketoiminnasta teollistettuun sarjatuotantoon ottamalla käyttöösi Sitedrive teknologia, helposti omaksuttavan vakioitu tuotantotapa ja johtamismalli.

Autamme asiakkaitamme kehittämään tarvittavat kyvykkyydet ja teknologian niin, että osaaminen ja aineeton pääoma alkavat kertymään yrityksen pääomaksi. Vähemmän riippuvuutta yksiköiden osaamisesta, enemmän kyvykkyyttä yritykselle.

Tavoita luotettava taloudellinen ja fyysinen valmiusaste reaaliajassa

Johda tuotantoasi reaaliajassa datan avulla.

Vakioitu rakennusdatan tietomalli mahdollistaa tiedon yhdistämisen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Jatkojalostettua tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa ja päätöksenteon perusteena.

Data-alusta mahdollistaa merkityksellisten johtamisnäkymien perustamisen kaikilla liiketoiminnan tasoilla kaikille toimijoille tilaajasta toimistolle ja työmaalle. Sitedrive™ on sijainnista riippumaton digitaalinen näkymä taskussasi rakennushankkeiden menestyksekkääseen läpivientiin liittyvään operatiiviseen tietoon.

esteetön kommunikaatio & koordinointi tiimien välillä

Haluamme mahdollistaa stressittömän ja turvallisen rakennustyömaan kaikille osapuolille.

Tulokset:

  • Jopa 50% nopeampi tuotannon läpimenoaika
  • Nolla-virhe luovutus
  • Helppo käyttöönotto
  • Motivoituneempi työmaa (NPS)

sitedrive flowhow™ tuotantotavalla onnistut

tilaajat/Omistajat

Ohjaa yrityksesi pois perinteisestä projektiliiketoiminnasta kohti teolliseen rakentamisen kiistattomia etuja.

Varmista sijoituksesi kannattavuus rakentamisen johtamiseen suunniteltuja näkymiä hyödyntäen.

pääurakoitsijat

Seuraa ja hallinnoi tuotannon aikatauluja ja budjettia. Keskitetty tuotannonhallintanäkymä auttaa sinua luotettavasti pysymään aikataulussa ja budjetissa.

Voit seurata hankkeesi tilaa, ja mm. määrittää tehtäville aloittamisen edellytyksiä, hallinnoida poikkeamia ja raportoida työvaiheiden etenemisestä.

aliurakoitsijat

Ei enää raskasta raportointia työn etenemisestä ja epäselvyyksiä voitko aikataulutetun työn aloittaa suunnitellusti. Ratkaisun avulla tavoitat tiimikaverisi ja työnjohdon aika kun tarvitset, jopa vuorokauden ympäri.

Käyttöönotto ja sovelluksen käyttö on helppoa ja tiedät aina mitä sinun tulee tehdä milloinkin. Työkalenteri tiimikaverisi ja ja työnohjaus aina taskussasi!

Teollinen rakentaminen synnyttää tuotannon virtausta joka on todistettu aidoissa asiakasprojekteissa.

Tuotantokonsepti FlowHow™ ja digitaalinen ratkaisukokonaisuus Sitedrive™ CES takaavat virtaavan tuotannon läpimenon ja onnellisemman työmaan

Matka projektikohtaisesta tuotannosta keskitettyyn prosessiohjattuun ja vakioituun tuotantotapaan ei ole mahdoton ja vuosia vievä kehityshanke. Autamme asiakkaitamme rakentamaan tuotannon kyvykkyydet, joita tarvitaan kullakin teollisen rakentamisen tuotannon tasolla.

Tuotannon virtauksen systemaattinen parantaminen pintauttaa uusia esteitä siellä missä ketju on heikoin. Nämä ovat positiivisia haasteita, jotka ovat seurausta tehostuneesta toiminnasta. Sitedrive™ CES auttaa hallitsemaan esteet eri kehitysvaiheissa.

Flowhow™ on konseptimme jossa yhdistyvät käyttöönoton tuki, tahtiaika- ja aikakataulukonsultointi sekä digitaaliset ratkaisut (CES).

haluatko tehostaa rakentamistasi
4x nopeammaksi?

Hyödyntämällä tahtiaikaa ja Flowhow konseptiamme se on mahdollista!

Tahtituotanto on ensimmäinen askel kohti teollista tuotantoa ja keskistettyä tuotannonohjausta

Nokkamiehet ovat jatkuvan paineen alla. Myös tuotantovastaavat, työnjohto ja vastaavat mestarit joutuvat reagoimaan jatkuviin yllättäviin ongelmiin. Tiukan tuotantoaikataulun takia ongelmien taklaamiseen ei ole ylimääräistä aikaa, ja rakentaminen muuttuu tulipalojen sammuttamiseksi, jolloin kokonaislaatu ja aikataulu kärsivät.

Onko tähän mitään ratkaisua? Lue linkin takaa ajatuksiamme kuinka tämä tilanne tulisi korjata.

sitedrive ™ on ammattirakentajien luottovalinta

Sitedrivea käyttää yli 2000 ammattilaista Pohjoismaissa ja kasvavasti myös muissa maissa.