logo
fi en

Hausian kasvun kulmakivenä tehokas aikataulujohtaminen

Author: Vieraskynä
Published: 10.9.2021

Laadustaan tunnettu espoolainen rakennusyhtiö Hausia luottaa aikataulujohtamisessa Sitedriveen. Tiukan seulan jälkeen tehty valinta osoittautui oikeaksi – visuaalisen päivittäisjohtamisen sovelluksen avulla rakentaminen virtaa sujuvammin, kustannustehokkuus on parantunut ja mikä tärkeintä, sovellus otettiin avosylin vastaan myös työmaalla. 

Koska rakentaminen on ketjuuntunut prosessi, ensi kädessä pieniltäkin tuntuvat viiveet ja tietokatkokset koituvat usein kalliiksi sekä vaikuttavat työn mielekkyyteen. Ilman laadukkaasti johdettuja ja järjestelmällisiä prosesseja ei yritys voi myöskään kasvaa. Vaikka kukaan ei haluaisi nähdä ylimääräistä vaivaa asioiden selvittämiseen tai lappujen täyttämiseen, kynnys uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon on korkea ja ehdokkaita testataan kriittisesti arvioiden.

– Latasin Sitedriven kokeiluversion, ja muutaman tunnin klikkailun jälkeen minulle oli selvää, että tässä on etsimämme ratkaisu, kertoo Hausian hankintapäällikkö Jussi Kärpänen.

Latasin Sitedriven kokeiluversion, ja muutaman tunnin klikkailun jälkeen minulle oli selvää, että tässä on etsimämme ratkaisu

jussi kärpänen, hankintapäällikkö, hausia Oy
Jussi Kärpänen
Hausian hankintapäällikkö Jussi Kärpänen arvostaa Fira Smartin asiakaslähtöistä kumppanuutta

Pilotista liikkeelle

Sitedriven käyttöönotto aloitettiin pilottikohteesta tammikuussa 2021. Työmaalta saatu hyvä palaute rohkaisi jatkamaan sovelluksen käyttöä, ja sen hyödyt konkretisoituivat nopeasti. Nyt Hausialla pystytään pilkkomaan rakentamisen aikataulut sopivasti pienempiin osiin, ja yleisaikataulujen tekeminen sekä viikkosuunnittelu on järjestelmällisempää. Esimerkiksi eräässä kohteessa sisätilojen rakentaminen vauhdittui kuukaudella. 

Hausian kehitystyö ja innovatiivinen ote on tehnyt vaikutuksen myös Sitedriveen.

– Tavattuani Jussin ja  toimitusjohtaja Kari Kiviluoman, olin otettu heidän kypsästä ajattelustaan liittyen teolliseen rakentamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Koen, että yhteistyömme myötä myös me olemme oppineet paljon uutta, sanoo Sitedriven ratkaisumyyntipäällikkö Sakari Pesonen.

Hausian hankintapäällikkö Jussi Kärpänen ja työmaainsinööri Valtteri Lahokoski korostavat tehokkaan aikataulujohtamisen vaikutusta onnistumisiin.

tulevaisuus rakennetaan yhdessä

Realistisena lähitulevaisuuden tavoitteena Hausialla on asetettu 5–10 prosenttia lyhyempi rakentamisen yleisaikataulu. Toinen yhtiölle tärkeä kehitysnäkökulma on tietopääoman kasvattaminen, uuden oppiminen ja tiedolla johtaminen, jossa lähtökohtana on Sitedriven tuottaman datan hyödyntäminen yhä paremmin. Datan avulla Hausialla opitaan tunnistamaan, ennakoimaan ja välttämään mahdollisia haasteita, ja esimerkiksi loppuselvitysten tekeminen helpottuu laajoissakin hankkeissa. Tämä on myös alihankkijoiden yhteinen etu. Jokainen uudistus vie Hausian askeleen lähemmäs tahtituotantoa

Oikean lähtökohdan tavoitteiden saavuttamiseen tarjoaa läheinen yhteistyö sovelluksen kehittäjän kanssa.

Kokemuksemme sekä Sitedrivesta että Fira Smartin kanssa toimimisesta ovat myönteiset. Sitedrive on suoraviivainen ja käyttäjäystävällinen työkalu niin työmaalle, projektisuunnitteluun kuin ylimmälle johdolle..

JUSSI KÄRPÄNEN, HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, HAUSIA OY

– Kokemuksemme ohjelmistosta sekä Sitedriven kanssa toimimisesta ovat myönteiset. Sitedrive on suoraviivainen ja käyttäjäystävällinen työkalu niin työmaalle, projektisuunnitteluun kuin ylimmälle johdolle. Sitedriven väki on aidosti läsnä myös työmailla, ja kertaakaan emme ole jääneet apua vaille. Olemmekin päättäneet hyödyntää Sitedrivea jatkossa kaikilla työmailla, Jussi toteaa.

saavutetut asiakashyödyt

  • Säästöä ajassa ja rahassa: 5–10 prosenttia lyhyempi rakentamisen yleisaikataulu.
  • Järjestelmällisyys parantaa tuloksia: lisää suunnitelmallisuutta ja laatua rakentamiseen.
  • Sujuvampi arki: henkilöstö pääsee keskittymään ydinosaamiseensa niin toimistossa kuin työmaalla, ja eri sidosryhmien työ helpottuu.
  • Datan hyödyntäminen: mahdollisia haasteita opitaan tunnistamaan jatkuvasti paremmin ja organisaation oppiminen sekä johtaminen tehostuu.

Valokeilassa | hausia oy

Hausia Oy asuntorakentamiseen pääkaupunkiseudulla keskittynyt rakennusyhtiö. Hausian viime vuosien kasvu on ollut vaikuttavaa, ja vuonna 2021 sen liikevaihdon oletetaan olevan noin 100 m€.

Hausian visiona on toimia laatujohtajana pääkaupunkiseudun asuintalorakentamisessa tarjoamalla asiakkailleen korkealaatuisia asumisen ratkaisuja.

Hausia on myös ensimmäinen rakennusliike Suomessa, joka myöntää uusille rakennuksilleen tiettyjen rakennusosien osalta kattavan 10 vuoden takuun. hausia.fi

Mitä jos kokeilisit sitedrivea itse?

Caverion Suomi Oy kehittää tate-johtamista tiedolla Suomen suurin kiinteistötekniikkayhtiö Caverion Suomi Oy lähti kehittämään tilannekuvien hyödyntämistä ja tuotannonohjauksen osaamistaan yhteisessä kehityspilotissa Read more
J. Malm Oy Fira Sitedrive helpottaa aikataulujen suunnittelua ja tiedon jakamista Rakennusliike J. Malm rakentaa parhaillaan Tampereen yliopistollisen Read more
Skanskan ja Fira Smartin teknologiakehityksellä tahtituotanto tuhannelle työmaalle Yhteistyön tuloksena on syntymässä sovellus, jonka avulla kaikki rakennusalan toimijat voivat tulevaisuudessa saada täydet hyödyt irti tahtituotannosta aina aikataulusuunnittelusta tuotannon ohjaukseen ja työmaiden päivittäisjohtamiseen. Read more