logo
fi en

Sitedrive yrityslaajuiseen käyttöön J. Malmilla

Author: Anni Hirvonen
Published: 9.2.2021

Rakennusliike J. Malm Oy laajentaa Sitedrive -aikataulutusohjelmiston hyödyntämistä koko yrityksen kattavaan käyttöön. Sitedriven jatkuva toiminnallisuuksien kehitys ja sujuva yhteistyö takaavat J. Malmille laadukkaan tavan johtaa aikatauluja myös tulevaisuudessa. Kyse ei ole pelkästään ohjelmistosta, vaan myös ammattimaisesta toimintatapojen kehittämisestä.

J. Malm on keskisuuri rakennusliike, joka on erikoistunut teolliseen ja julkiseen rakentamiseen sekä asuntotuotantoon Pirkanmaalla. Yrityksessä on tehty aikataulujohtamista Sitedrivella jo vuodesta 2018, jolloin Taysin työmaalle tarvittiin rakennustyömaaympäristöön sopiva työkalu paitsi yleisaikataulujen laatimiseen, myös työmaan viikkosuunnitteluun ja napakan aikataulun digitaaliseen hallintaan. Kokemukset olivat positiivisia jo tuolloin, ja asteittain ohjelmistoa alettiin ottamaan käyttöön myös muiden alkavien työmaiden työnjohdon parissa. Lopulta Sitedrive on kuitenkin ollut paljon enemmän kuin pelkkä ohjelmistolisenssi.

Jos aikataulua johdetaan, tämä on se työkalu, jolla se kannattaa tehdä.

Eero Hyvärinen, Projektipäällikkö, J. Malm

”Sitedriven jalkautuksessa on menty erityisesti sen tuoma lisäarvo edellä, sillä se tuo uudenlaisen tavan johtaa työmaata,” kertoo projektipäällikkö Eero Hyvärinen. ”Muut vastaavat järjestelmät ovat paljon hankalampia käyttää. Lisäksi Sitedrivella on erinomaisesti palveleva edustus Suomessa. Mahdollisuus saada käyttöönoton tukea on meille todella tärkeää. Tietyissä tilanteissa tarvitaan aikataulukonsultointia ja on hedelmällistä, kun kouluttajana on aikataulunhallinnan osaaja, joka on itsekin työnjohtaja. Yhtä tärkeää kuin itse softa, on se käyttöönotto ja osaaminen.”

”Kyse ei ole pelkästään työkalusta, vaan toimintamallista ja aivan uudenlaisesta tavasta onnistua hankkeidemme toteutuksessa,” vahvistaa J. Malmin toimitusjohtaja Mikko Suopanki. Digitaalisuudesta saadaan kaikki hyödyt irti, kun koko tiedolla johtamisen prosessi mietitään yrityksen toimintaa palvelevaksi, rakennusalan erityinen luonne ymmärtäen.

Kuva: Aikataulujohtamista Taysin työmaalla

Ajan mittaan tuotannonohjaus ja aikataulujohtaminen nousivat yhdeksi keskeisimmistä yrityksessä käynnissä olleista kehityshankkeista, ja yhteisen, yrityslaajuiseen käyttöön otettavan ohjelmiston valinta tuli ajankohtaiseksi. ”Halusimme lähteä viemään aikatauluhallintaa ja sen kehittämistä määrätietoisesti eteenpäin ja samalla koimme, että työkalut asian osalta tulee päivittää nykypäivän tasolle. Selvityksen pohjalta ja aikatauluohjelmia vertailemalla Sitedrive nousi mielestämme erittäin oivaksi valinnaksi,” Suopanki jatkaa.

Jatkossa yritys hyödyntää Sitedrivea monipuolisesti hankinta- ja suunnitteluaikataulujen sekä tuotannon suunnittelun ja yleisaikataulun laadintaan. Erityisen tärkeä työmaille on lisäksi vaihe- ja viikkoaikataulu, joiden hallinta hoituu nyt sujuvasti Sitedriven avulla kaikilla J. Malmin työmailla. ”Käytön laajentuessa pystymme nostamaan koko yrityksen aikataulutuksen tasoa ja lisäämään aikataulujen luotettavuutta. Sitedrive tulee helpottamaan työnjohtajiemme arkea, ja investointi alkaa maksamaan itseään takaisin,” kiteyttää Hyvärinen tyytyväisenä.

”Meillä on vahva usko, että Sitedriven sisäänajo meillä onnistuu, ja että se tuottaa meille merkittävää lisäarvoa,” päättää Suopanki.

Mitä jos kokeilisit itse?

Sitedrive – tuote Digitaalista aikataulujohtamista työnjohdon, aliurakoitsijoiden ja kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyöllä. Visuaalinen, pilvipohjainen selain- ja mobiiliratkaisu. Read more
Ilmainen Sitedrive-kokeilujakso 2 viikon trial ja verkkokurssimateriaali, jolla pääset digitaalisen aikataulujohtamisen alkuun. Read more
Ota yhteyttä Lähetä viesti tai ota suoraan yhteyttä Fira Smart -tiimiläisiin. Olemme yhteydessä tuotapikaa. Read more