logo
fi en
Fira tilannehuone

Rakentamisen tilannekuva

Läpinäkyvää tiedolla johtamista

Tiedossa on arvoa

Tilannekuvan avulla johtamistoimenpiteet pohjaavat tietoon, eivät tuntumaan. Ennakoitavuus paranee ja riskienhallinta helpottuu. Potentiaaliset ongelmat huomataan ajoissa ja ratkaisut etsitään yhteistyössä, ja tietotyökalujen nivoutuminen toimiviin, jatkuvasti kehittyviin prosesseihin läpi koko rakennushankkeen hyödyttää kaikkia.

Digitaalisten työkalujen käyttö kerryttää samalla arvokasta tietoa. Se mm. vähentää erillisten raporttien tekoa ja yhdistää työmaakohtaisia toimintatapoja, ja pidemmällä aikavälillä se mahdollistaa arvokkaan yritystasoisen oppimisen ja optimoimisen.

Tietoa tuottava johtamistapa

Kun prosessit ja digityökalujen käyttö sulautuvat toisiinsa, laadukasta dataa syntyy suoraan päivittäisestä toiminnasta.

Lue lisää >>

Visuaalinen
kokonaiskuva

Reaaliaikainen ja keskitetty tieto ohjaa parempaan päätöksentekoon ja ennaltaehkäisee ongelmien syntyä.

Lue lisää >>

Läpinäkyvää tilannetietoisuutta

Tieto jaetaan yli organisaatiorajojen mm. työmaalle, pääkonttorille ja tilaajalle sopivina yhteenvetoina.

Lue lisää >>

Yhdistelmä toimintatapaa ja teknologiaa

Paras hyöty tilannekuvasta saadaan luomalla yritykseen arvoa tuottavat johtamisprosessit, joita tukevat sopivat ohjelmistot sekä niiden prosesseihin nivoutuvat käyttötavat, sillä tiedon arvo syntyy vasta parempina ja nopeampina johtamistoimenpiteinä.

SOPIVA TILANNEKUVA ERI JOHTAMISTILANTEISIIN

Tilannekuvan hyödyt muuntuvat taloudellisesti mitattaviksi esimerkiksi tarkastelemalla epäonnistuneiden projektien haltuunottoa. Noin 200M€:n liikevaihdolla yritys voi saavuttaa reilusti yli miljoonan euron säästöt vuodessa sijoittamalla toimivaan yhteistyöhön ja läpinäkyvään tiedolla johtamiseen. Nopeutta ja sujuvuutta saadaan myös tiedon keräilystä säästyneestä työajasta, kun viikottainen valmistautumisaika työmaapalavereihin poistuu jopa kokonaan.

Muutoksen tukeminen

Konsultointi- ja koulutuspalveluidemme kantava ajatus on, että asiantuntijamme työskentelevät rinta rinnan yrityksesi avainhenkilöiden kanssa. Kehitystyössämme on vuosien varrella hioutunut johtamismalli, jossa yhdistyvät tuotannon- ja suunnittelunohjaus sekä digitaaliset työkalut. Näiden oppien lisäksi tuomme käyttöösi myös näkemystä pääkonttorin tai työmaiden tilannehuoneen tai -tilan pystyttämiseen sekä ylläpitotyöhön.

Ohjelmistot & data

Digi-infra, jolla dataa tuotetaan tilannekuvaan, muodostuu yrityksessäsi käytössä olevista ohjelmistoista. Tilannekuvan ja aikataulunhallinnan yhdistelmän saat käyttöösi vaikka heti Fira Sitedrive -sovelluksella, ja tilannekuvaan voidaan yhdistää myös muita tietoja, kuten läsnäolo-, laatuhavainto- ja olosuhdetietoja, riippuen yrityksesi käyttämistä sovelluksista ja tietoliikenneympäristöstä.

Siirry tilannekuvaan

Miltä tilannekuva oikeasti näyttää?

Tutustu tilaajan tilannekuvaan

Tietoa tuottava johtamistapa

Unohdetaan paperilaput ja tussitaulut – kun arkipäivän johtamista tehdään suoraan digityökaluilla, tilannetieto päivittyy sitä mukaa, kun tietoja päivitetään eri järjestelmissä.

Tilannekuvan ansiosta yhteinen ja aina ajantasainen tilannetietoisuus paranee. Suulliset käytäväraportit vaihtuvat järjestelmistä saatavaan dataan, joka voidaan jakaa tietoturvallisesti kaikille sitä tarvitseville. Näin päätöksenteko perustuu tietoon, ei arvailuun.

Visuaalinen kokonaiskuva

Helposti ja nopeasti saatavilla oleva tieto ohjaa parempaan päätöksentekoon. Tilannekuvasta näkyy selkeästi, mitkä asiat ovat kriittisiä ja mihin toimenpiteet tulisi suunnata.

Lisäarvoa saadaan personoimalla tieto eri rooleille, esimerkiksi tilannekuvasta voidaan tehdä omat versionsa pääkonttorin ja yritysjohdon tarpeisiin, sekä kullekin työmaalle työnjohdon tarpeisiin. Näin jokainen näkee juuri itselle olennaisen tiedon.

Seuraa Tilannekuva-videosarjaa

Saa ensimmäisenä tieto kuukausittain julkaistavista videoista – tilaa uutiskirjeemme

Läpinäkyvää tilannetietoisuutta

Tilannekuva voidaan muodostaa automaattisesti eri sovelluksista yhteen tuotavasta ja prosessoitavasta tiedosta, joka näytetään visuaalisesti niin, että kokonaistilanne on helppo omaksua.

Tilannekuvan ansiosta ei tarvita enää käsin tehtyjä raportteja tai olla riippuvaisia suullisista arvioista töiden etenemisestä. Myöhästymiset, laatuvirheet, ja muut vastaavat huomataan ja voidaan korjata ajoissa, jolloin säästytään loppusodalta.

Postipuisto, Fira Oy, Asuntorakentaminen Tiedolla johdettu työmaa Tiedolla johtaminen on iso tekijä rakennustyömaiden korkealaatuisissa luovutuksissa ja läpimenoajan lyhentymisessä. Mutta Read more
Tilannekuva-demo Miltä reaaliaikainen tilannekuva oikeasti näyttää? Tutustu tilaajan tilannekuvaan! Read more
Kehitystyömme Tahtituotanto, standardisointi, digitalisaatio – fokuksemme on rakennustyömaiden prosessien, työkalujen ja metodologioiden kehitystyössä. Read more