logo
fi en

Sitedrive bygger Bonavas taktproduktion

Author: Gästpenna
Published: 5.4.2022

I januari 2022 tecknade Bonava, en av Europas ledande bostadsutvecklare, ett avtal med Fira om implementering av Sitedrive schemaläggningsprogramvara på alla sina byggarbetsplatser, med start i Finland. I valet av applikation var det taktproduktionens utmärkta användargränssnitt samt den goda responsen från fältet som var avgörande. När användarvänligheten är hög och alla parter håller sig uppdaterade går arbetet smidigt, projekten fortskrider effektivt och utvecklingen av taktproduktionen kan fortsätta. 

Byggherrens val av arbetsledning 

Bonava, som fokuserar på byggande av flerbostadshus, är ett avancerat företag vars verksamhet täcker hela värdekedjan, från markförvärv och projektutveckling till design, byggnation och försäljning av nya bostäder samt kundservice. Företagets huvudmål är att kontinuerligt möta sina kunders behov ännu bättre vad gäller både kvalitet och produktegenskaper. 

– Genom att förbättra vår produktivitet kommer vi att kunna uppfylla vårt mål skapa nya hem åt ännu fler människor på ett mer effektivt sätt. Nyckelfrågorna gällande produktiviteten är standardiserade designlösningar, ökad förtillverkningsgrad, smidighet gällande processerna, kompetenta resurser och goda partnerskap, säger Antero Nuutinen, enhetschef i Bonava. 

Antero Nuutinen
Antero Nuutinen, enhetschef för Bonava i huvudstadsregionen, betonar att byggande är en processkedja som förutsätter smidigt samarbete. 

För att nya verktyg verkligen ska bli använda måste användaren först kunna jämföra dessa och tydligt se fördelarna. Bonava valde Sitedrive för att hantera schemaläggningen tack vare den goda responsen från fältet. 

– Arbetsledningen konstaterade att Sitedrive var exceptionellt lätt att använda och visuellt tydligt. Deras syn på saken var avgörande, applikationen ger en direkt inverkan på smidighet, motivation, kvalitet samt säkerhet i arbetet. Tack vare detta påverkas även kundnöjdhet och konkurrenskraft positivt, framhåller Nuutinen. 

Inom byggandet börjar allt med planering av arkitektoniska, strukturella och tekniska lösningar. Framgångsrik taktplanering är nyckeln till effektiv produktion. Taktproduktion underlättar processen, eftersom byggobjektet kan delas upp i taktflöden där arbetsköerna schemaläggs att flytta från ett skede till nästa i lämpliga cykler.  

– I praktiken handlar detta om en mer korrekt planering och att eventuella avvikelser kan åtgärdas utan dröjsmål. Vi vill erbjuda våra byggare de bästa verktygen så vi bestämde oss för att ta reda på vilka av de tillgängliga applikationerna som bäst skulle tjäna våra mål, säger Nuutinen. 

Sitedrive håller byggare uppdaterade 

Under byggtiden ska bevakningen av gemensamma tidsplaner vara kontinuerlig och till exempel huvud- och underentreprenörer ska ha en aktuell förståelse av situationen. Tack vare Sitedrives mobilapp ser även underleverantörerna vilket arbete som ska utföras härnäst och de kan bekräfta både påbörjat och slutfört arbete. Dessutom erbjuder applikationen en snabb kommunikationskanal för alla inblandade parter. Sitedrive fungerar på både datorer och mobila enheter och betjänar alla parter där informationen är viktig. När de olika parterna håller sig till ett gemensamt tidsschema och förbinder sig till att genomföra detta, flyter produktionen effektivt. I det stora hela möjliggör taktproduktion ett öppet och transparent byggande, någonting som är i alla parters gemensamma intresse och möjliggör till exempel utveckling av ekosystem som förenar olika aktörer. 

Systematiskt mot taktproduktion 

Typiskt påbörjas taktproduktion under bostadsbyggandets interiörfas, men taktproduktion gynnar även byggandet helhetsmässigt. Sitedrive stöder en gradvis övergång till taktproduktion – applikationen utvecklades ursprungligen för traditionell schemaläggning av arbetsflödet samt produktionskontroll. Funktioner som stöder taktproduktion kan tas i bruk i etapper. Så är också fallet i Bonava, där användningen av Sitedrive fortskrider efter genomförd utbildning från en byggarbetsplats till nästa.  

– Förutom gemensamma generella utbildningstillfällen sker inlärningen på byggarbetsplatsen tillsammans med mer erfarna användare. Det är bra att fortsätta med en nära partner som Fira, säger Nuutinen. 

– Avtalet är ett tecken på Bonavas lednings beslutsamhet gällande digital utveckling. Finland är en pionjär inom taktproduktion och vi är stolta över att vara delaktiga i detta, säger Sakari Pesonen, försäljningsdirektör i Sitedrive. 

KUNDFÖRDELAR  

  • Mer konkurrenskraft: taktproduktion ger ökad kostnadseffektivitet, den generella byggtiden förkortas med 5-10 procent  
  • Kvalitet och leveranssäkerhet: kundupplevelsen förbättras i takt med att processerna utvecklas 
  • Smidigare vardag: motiverad personal både på byggarbetsplatsen och på kontoret 

BONAVA KONCERNEN 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa som skapar lyckliga grannskap för fler. Bonava har som första bostadsutvecklare i Europa fått våra klimatmål godkända av Science Based Targets initiative.

Företaget har versamhet I Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen. År 2021 var koncernens omsättning cirka 1,5 miljarder euro

Bonava är noterat på Nasdaq i Stockholm. I Finland är Bonava verksam i starka tillväxtcentrum som Helsingfors, i huvudstadsregionen samt i Tammerfors och Åbo. 

Läs mera bonava.fi

how about a free trial?

contact us directly

Sakari Pesonen

Sales Director
tel: +358 40 120 7442
email: sakari.pesonen@sitedrive.com

tuomas hakulinen

Customer Success Specialist
tel: +358 44 529 2646
email: tuomas.hakulinen@sitedrive.com

Norwegian AF Gruppen Reinforces its Construction Workflows with Sitedrive Improving production workflows and leading projects with data are solid foundation for the construction business Read more
EKE-Rakennus, a pioneer in construction project management, trusts Sitedrive EKE-Rakennus is a Finnish family business and a multi-skilled construction company, which was founded in Read more
Building Bonava’s takt production capabilities with Sitedrive Bonava Group, one of Europe’s leading residential developers, signed an agreement with Fira to implement Read more