Sitedrive, teknologiaa rakentamiseen

Jos rakennushankkeiden läpivienti vaatii valtavan määrän erilaista osaamista, niin vielä enemmän sitä vaaditaan kun kehitetään rakentamisen tapoja.

Datavetoista rakentamista

Sitedrive on rakentamisen tutkimuksen ja kehityksen kärkitekijä. Rakennusalalta syvällisen kokemuksen omaava tiimimme työskentelee yhdessä alan johtavien ajattelijoiden, tutkijoiden ja tekijöiden kanssa voidaksemme tarjota käytännöllisiä ja testattuja ratkaisuja asiakkaillemme. Tavoitteemme on auttaa digitalisoimaan rakennusalaa yksi työmaa kerrallaan.

Rakennusalan muutoksen voimaannuttajana

Sitedrive perustettiin vuonna 2016 rakennusyhtiö Firan toimesta, kun yrityksessä tunnistettiin tarve digitaaliselle ratkaisulle, joka auttaisi heitä tulemaan datavetoiseksi. Vaatimuksista tehtiin tuolloin perusteellinen analyysi, mutta tuloksetta: työmaakeskeistä, käyttäjäystävällistä, tarkoitukseen sopivaa ja reaaliaikaisen yhteistyön mahdollistavaa ohjelmistoa ei ollut vielä olemassa. Lisäksi tiedostettiin, että suuremmat ohjelmistotoimittajat eivät olleet valmiita tukemaan tällaista muutosta yhteiskehityskumppanuuden kautta.

Lähes 7 vuotta kestäneen ohjelmisto- ja prosessikehityksen jälkeen, joiden aikana Fira paransi tuottavuuttaan merkittävästi, Sitedrive erotettiin itsenäiseksi ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnaksi 31.4.2022.

Tänä päivänä yli 30 omistautunutta erityisosaajaa ja asiantuntijaa työskentelee tiiviisti auttaakseen rakennusalaa saavuttamaan projekteissaan merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Perimmäinen tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme siirtymään teollisiin käytäntöihin ja reaaliaikaisiin prosesseihin, jotka saavutetaan käyttäjäystävällisellä ohjelmistolla, Sitedrivella.

Pyrimme yhteistyöhön niiden rakennusalan toimijoiden kanssa, jotka aidosti haluavat ajaa muutosta ja parantaa käytäntöjä. Kutsumme lämpimästi kaikki halukkaat mukaan matkalle.

Ura Sitedrivella

Monimuotoista osaamista yli alojen

Jos rakennuksen pystyttämiseen vaaditaan uskomattoman paljon taitoja, vaatii rakentamisen toimintatapojen kehittäminen vielä enemmän. Siksi uskomme vahvasti eri toimialoilta tulevien sekä erilaisen taustan ja osaamisen omaavien ammattilaisten yhdistämiseen.

 

Intohimoiset rakennusalan ammattilaiset

Perusteellinen ymmärrys alasta ja palo kehittää sitä – projektipäälliköillämme, uraauurtavilla työmaainsinööreillämme ja muilla kehitys-guruillamme on vankka työmaakokemus sekä näyttöjä projektista projektiin ja työmaalta toiseen ulottuvista parannuksista. Nämä edelläkävijät testaavat ja keräävät oppeja tiiviissä yhteistyössä työmaan tiimien kanssa varmistaakseen että parannustyöt keskittyvät sinne, missä ne tuottavat parhaan hyödyn.

Ohjelmistovelhot

Koodataan fiksumman rakentamisen tulevaisuus. Tiimi koostuu kehittäjistä, suunnittelijoista ja datatieteilijöistä, sekä asiakaskokemuksen, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista. He kehittävät Sitedriven omia digitaalisia työkaluja ja auttavat löytämään työmaaratkaisuja datalähtöisellä suunnittelulla, kasvuhakkerointikokeiluilla sekä tiivillä yhteistyöllä useiden rakennusyritysten ja työmaiden kanssa.

Vallankumouksen rakentajat

On selvää että he, jotka tietävät mitä rakennustyömaalla tarvitaan, ovat ne, jotka työskentelevät siellä. Siksi arvostamme valtavasti työmaapäälliköitä, työnjohtajia ja rakennustyöntekijöitä, jotka osallistuvat prosessiemme ja työkalujemme kehittämiseen. Vaikka monet tekevät sitä osa-aikaisesti, jotkut heistä ovat liittyneet kehitystiimiimme täysipäiväisesti varmistamaan että keskitymme siihen oleellisimpaan –  helpottamaan elämää työmailla.