Käyttöehdot – Sitedrive tuoteperhe

Sitedrive on verkkopohjainen rakennushankkeen aikataulutukseen ja työntekijöiden ohjaukseen tarkoitettu palvelu (myöhemmin ”Palvelu”). Palvelun tuottaa Sitedrive Oy (Y-tunnus: 2768803-6; osoite: Itämerentori 2, FI-00180 Helsinki, Suomi.

Nämä ehdot soveltuvat sekä selainpohjaiseen että applikaation kautta käytettävään palveluversioon.

Sinun Käyttäjänä tulee hyväksyä joihinkin ehtoihin, jotka on määritelty tässä dokumentissa (myöhemmin “käyttöehdot”), jotta voimme toteuttaa Palvelun työnantajayrityksellesi tai muulle yritykselle, joka on antanut sinulle käyttöoikeuden Palveluun (jäljempänä ”Yhtiö”). Hyväksymällä nämä käyttäjäehdot  internetin välityksellä tai mobiiliapplikaatiomme kautta vahvistat lukeneesi, ymmärtäväsi ja hyväksyväsi nämä käyttöehdot.  Sitedriven sopimuskumppani on Yritys ja sinä hyväksyt sen, että teet kaikki mahdolliset vaatimuksesi Palveluun liittyen Yritykselle etkä meille. Olemme sopineet Yhtiön kanssa muita ehtoja, jotka koskevat Palvelun käyttöäsi.

Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä muita Sitedriven mahdollisesti antamia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Sitoudut myös noudattamaan lakia ja hyviä tapoja Palvelua käyttäessäsi. Sitedrive varaa oikeuden poistaa käyttöehtoja rikkovan Käyttäjän Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehtoja rikkovan Käyttäjän pääsy Palveluun voidaan myös estää jatkossa.

KÄYTTÄJÄT

Yhtiö luo Palveluun pääkäyttäjiä (“Pääkäyttäjä”), jotka luovat Palveluun muita Käyttäjiä Yhtiölle, ja valvovat Pääkäyttäjien ja Projektipäälliköiden Palveluun luomien käyttäjien Palvelun käyttöä. Projektipäälliköt valvovat projektiinsa luomiaan käyttäjiä ja he voivat lisätä käyttäjiä omiin projekteihinsa. Pääkäyttäjiä, Projektipäälliköitä ja muita käyttäjiä kutsutaan “Käyttäjiksi” näissä käyttöehdoissa. Yksittäinen Käyttäjä saattaa olla valtuutettu käyttämään Palvelua usean Yhtiön puolesta. Heidät katsotaan kulloinkin sen Yhtiön Käyttäjäksi, jonka tehtäviä he tuolloin Palvelussa suorittavat.

REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua Yhtiön Pääkäyttäjän tai Projektipäällikön tulee luoda hänelle käyttäjätili. Pääkäyttäjä tai Projektipäällikkö voi luoda käyttäjätilin Palvelun verkkosivulla tai mobiiliapplikaatiossa.

Luodessaan tilin Käyttäjän on annettava meille pyytämämme oikeat ja ajantasaiset tiedot. Käyttäjien tulee itse pitää tietonsa ajan tasalla Palvelun välityksellä tai muutoin informoida meitä tietojen muuttumisesta välittömästi.

PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Palvelu mahdollistaa Yhtiön rakennushankkeen aikataulutuksen ja projekteissa mukana olevien ihmisten ohjaamisen.

Pääkäyttäjät tai Projektipäälliköt lisäävät Palvelun edellyttämät tiedot.

Kun henkilö käyttää Palvelua ensimmäisen kerran hän hyväksyy nämä käyttöehdot ja hänestä tulee Käyttäjä.

Yhtiö ja sen Käyttäjät ovat velvollisia hankkimaan Palvelun käyttöä varten tarvitsemansa laitteet, järjestelmän ja yhteydet ja he myös vastaavat niiden kustannuksista (kuten esimerkiksi puhelinkustannuksistaan). Löydät lisätietoja laite- ja järjestelmävaatimuksista Sitedrive Oyn verkkosivuilta.

Sitedrive kehittää Palvelua jatkuvasti ja saattaa muuttaa tai poistaa Palvelun toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia.

PALVELUN TUOTTAMINEN

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelun saatavuudessa voi olla katkoja liittyen tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien yhteydessä sekä kolmansien osapuolten palveluiden ongelmiin liittyen. Palvelua ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin.

Sitedrive varaa oikeuden poistaa Käyttäjän Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta, jos se epäilee Käyttäjän rikkovan näitä käyttöehtoja.

YKSITYISYYDEN SUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

EU:n Yleisen Tietosuoja-asetus (2016/679) soveltuu henkilötietojesi käsittelyyn Sitedriven toimesta. Sen mukaan Yhtiö on rekisterinpitäjä ja Sitedrive on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietojasi Yhtiön kanssa solmimansa sopimuksen ja Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.   Löydät lisätietoja siitä, kuinka Sitedrive käsittelee henkilötietojasi sekä oikeuksistasi Palvelun tietosuojaselosteesta, jonka olet hyväksynyt rekisteröityessäsi Palveluun.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelun ja kaiken siihen liittyvän materiaalin  sekä niiden kopioiden immateriaalioikeudet ovat Sitedrive Oyn ja/tai sen lisenssinantajien/alihankkijoiden yksinomaista omaisuutta. Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Palvelun käyttö eivätkä nämä käyttöehdot siirrä tai lisensioi SItedriven immateriaalioikeuksia Käyttäjälle muutoin kuin oikeuden käyttää Palvelua siten, kun näissä käyttöehdoissa kuvataan

VASTUUNRAJAUS

Sitedrive Oy voi harkintansa mukaan milloin vain lopettaa tai keskeyttää Palvelun tai sen jonkin osan tarjoamisen tai muuttaa ja päivittää Palvelua. Sitedrive Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka saattaa aiheutua tästä johtuen.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun lisäämästään tiedosta ja sen oikeellisuudesta. Yhtiö ja sen Käyttäjät ovat vastuussa rakennusprojektien johtamisesta ja niiden toteuttamiseen liittyvistä vastuista. Palvelun käyttö ei millään tavoin siirrä vastuuta rakennusprojektin organisoinnista tai sen asianmukaisesta suorittamisesta SItedrivelle.

Sitedrive Oy ei vastaa missään olosuhteissa mistään epäsuorista tai välillisestä vahingosta, joita Yhtiölle tai Käyttäjille saattaa aiheutua.

KÄYTTÄJÄEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä käyttäjäehdot ovat voimassa toistaiseksi ja ne ovat voimassa niin kauan, kun Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua.

Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön milloin vain. Sitedrive Oyllä on oikeus milloin tahansa lakata tarjoamasta Palvelua joko pysyvästi tai väliaikaisesti

PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN JA MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeuttaan näiden käyttöehtojen alla kolmannelle. Sitedrive Oy on oikeus siirtää Palvelu ja sen Käyttäjät konserniyhtiölleen tai Sitedrive Oy Palvelua koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle. Sitedrive Oyllä on oikeus teettää Palveluun liittyviä tehtäviään alihankkijoilla.

Sitedrive Oyllä on oikeus  muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla uudet käyttöehdot Palvelun verkkosivuilla ja ilmoittamalla Käyttäjälle sähköpostitse Käyttäjän Palvelussa ilmoittamaan osoitteeseen tai muutoin. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän uudet käyttöehdot, mikäli hän  jatkaa Palvelun käyttöä uusien käyttöehtojen julkistamisen jälkeen.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riitaisuudet keskinäisin neuvotteluin. Mikäli siinä ei onnistuta 30 päivän kuluessa, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa ensi asteena.