;

LV-Pakki tarkensi työmaan suunnittelua ja edistymisen seurantaa Sitedrivella

Haaste: Työmaan tarkka suunnittelu ja johtaminen ei onnistu Excelissä: työvaiheet näkyvät siellä pitkinä viivoina.

Ratkaisu: Sitedrivessa LV-Pakin Ryytimaantie työmaan työvaiheet saatiin pilkottua asuntotasolle asti.

Lopputulos: Työn suunnittelu ja edistymisen seuranta on helpompaa kuin koskaan.

Haaste: Työmaan tarkka suunnittelu ja johtaminen ei onnistu Excelissä riittävällä tasolla

LV-Pakin menestyksen ytimessä on toimiminen tuttujen urakoitsijoiden kanssa jolloin homma sujuu takuuvarmasti. Koska aikataulut pitävät joka tapauksessa, suuntaa antavat versiot on voitu tehdä Excelissä ja työvaiheet on aikataulutettu rennosti kahvin ääressä keskustellen.

Tahtisuunnittelun edut ja työvaiheiden pilkkominen pienempiin on kuitenkin ollut alalla pinnalla, ja myös LV-Pakilla kiinnostuttiin siitä voisiko tarkempi suunnittelu tuoda lisäetuja tekemiseen.

“Aloimme jo pari vuotta sitten pilkkomaan työvaiheita Exceliin aiempaa tarkemmin, mutta siinä on rajoituksensa. Sitedrive on huomattavasti monipuolisempi, helppokäyttöinen työkalu.”
– Timo Åberg, Projektipäällikkö

Ratkaisu: Sitedrivessa työvaiheet saa pilkottua aina asuntotasolle asti

LV-Pakki päätti lähteä testaamaan Sitedrivea Ryytimaantien linjasaneerauskohteessa. Vaiheaikataulut tehtiin suoraan Sitedriveen.

Aiemmin työvaiheet suunniteltiin Excelissä asuntolinjoittain niin, että pitkät työvaiheet näkyivät suunnitelmassa isoina palasina. Esimerkiksi niin, että yhden linjan kaikkien asuntojen roiloukset kestivät viikon verran.

 

työvaiheaikataulu_excel
VANHA TYÖVAIHEAIKATAULU EXCELISSÄ

Sitedrivessa suunnitelmaan on saatu lisätarkkuutta: jokainen huoneisto aikataulutetaan nykyään omiin työvaiheisiinsa. Näin työvaiheiden limittyminen on helppo huomata ja yhden osion jälkeen voidaan jo lähteä pilkkomaan ja aikatauluttamaan seuraavaa vaihetta.

Esimerkiksi timattiporaukset tai vesi- ja viemärilinjojen nostot on pystytty kohdistamaan suoraan oikeisiin työvaiheisiin. Timanttiporaukset on pystytty tilaamaan ajoissa oikeisiin kohtiin työvaiheaikataulun mukaisesti.

 

Työvaiheaikataulu Sitedrivessa
TÄLTÄ AIKATAULU NÄYTTÄÄ SITEDRIVESSA

Työmaalla seurataan aikataulua nyt Sitedrivesta viikoittain. Sen avulla voidaan tehdä myös tilauksia ja aikatauluttaa työntekijöiden liikkeitä työmaalla.

“Sitedrive on tuonut meille selkeästi lisäarvoa. Työvaiheet tulee mietittyä etukäteen paljon tarkemmin ja ne on saatu fiksumpaan järjestykseen. Se on myös poistanut kiireen tuntua, kun tietää että työvaiheelle on se oma slotti tulevaisuudessa eikä se ole juuri tällä hetkellä tulossa päälle.”
– Timo Åberg, Projektipäällikkö

Lopputulos: Työn suunnittelu ja edistymisen seuranta on helpompaa kuin koskaan

Sitedrive on tuonut selkeitä etuja LV-Pakille

  • Työn suunnittelu tulee tehtyä tarkemmin ja työvaiheet saadaan aikataulutettua fiksumpaan järjestykseen.
  • Tilausten ja työntekijöiden työn suunnittelu voidaan tehdä ennakkoon.
  • Työntekijöiden arki on helpottunut: Kaikki tietävät missä pitää olla minäkin päivänä ja mitä silloin pitää tehdä. Töiden ennakoinnista on tullut helpompaa.
  • Työvaiheet saadaan aina maaliin tietyssä aikataulussa.

Mitä useammalla työmaalla Sitedrivea käytetään, sitä enemmän siitä saadaan hyötyjä irti. Ensimmäisten harjoitusten jälkeen aikataulun entistä kokonaisvaltaisempi hahmottaminen ja parantaminen on helpompaa: ja tähän LV-Pakilla aiotaan panostaa jatkossakin.

LV-Pakki on ollut myös Sitedriven kehityksessä tiiviisti mukana: ensimmäisellä työmaalla otettiin käyttöön betaversio, ja Sitedrive hioi palautteen pohjalta ominaisuuksia entistä toimivammaksi. Näin varmistetaan, että ratkaisu istuu aidosti tekijöiden käteen.

”Aliurakoitsijoiltakin on tullut hyvää palautetta siitä, että työn edistymistä on helppo seurata. Tästä tulee sellaista positiivista painetta tehdä hommat aikataulun mukaisesti kun isolla seinällä on tarkka työvaiheaikataulu. Hommat saadaan aina maaliin tietyssä aikataulussa.”
– Timo Åberg, Projektipäällikkö


Pyydä demo Sitedrivesta

LV-Pakki yrityksenä

LV-Pakki on vuonna 1995 perustettu perheyritys, joka tekee linjasaneerauksia sekä uudiskohteita. Yritys toimii tiiviillä porukalla ja heiltä löytyy vankkaa osaamista myös maalämpö- ja hybridijärjestelmiin. Yrityksen menestyksen kulmakiviä on toimiminen tuttujen aliurakoitsijoiden kanssa, siinä että urakoita ei pilkota pieniin osiin ja siinä, että linjasaneerauksissa panostetaan asukasyhteistyöhön ja tiedottamiseen.

Pyydä demo Sitedrivesta

Älä luota pelkkiin myyntipuheisiin – pyydä demo ja näe itse miten Sitedrive voisi helpottaa ja tehostaa työmaasi arkea.

Kokeile Sitedrivea