;

Asuinkerrostalon sisävaiheen läpimenoaika lyheni kahdeksalla viikolla

Haaste: Turhat puskurit pidentävät rakennushankkeita.

Ratkaisu: Tarkasti suunniteltu tahtituotanto.

Lopputulos: Sisävaihe vain neljässä viikossa.

Kuinka asuinkerrostalon sisävaihe saatiin tiivistettyä alkuperäisestä kahdestatoista viikosta vain neljään viikkoon?

”Läpimenoaika on yksi tärkeimpiä mittareita, joilla omaa tuotantoa voi johtaa. Se johtuu siitä, että läpimenoajan lyhentämiseen keskittyminen pakottaa laittamaan kaikki muut asiat paikalleen. Jos kehittämistä tekee järjestelmällisesti, ei ole varaa tehdä virheitä: on pakko löytää keinoja tehdä laadukkaammin, koska virheet hidastavat.”

– Eetu Heiska, Sitedrive

Haaste: Turhat puskurit pidentävät rakennushankkeita

Perinteisessä rakentamisessa aikatauluun muodostuu paljon tyhjää: puskureita, joilla pyritään takaamaan, että lopullinen aikataulu pitää yllätyksistä huolimatta.

Flow Modules pyrkii virtauttamaan sisävaiheen tuotantoa niin, että ylimääräistä varoaikaa ei enää tarvita. Tämä otettiin tavoitteeksi myös Firan Postiaukio T1 hankkeessa.

Hankkeen speksit:

  • 7-8 kerrosta
  • 2 rappua
  • 61 asuntoa
  • 3 liiketilaa
  • Asuinpinta-ala 3279m2
  • Liiketilojen pinta-ala 206 m2

Ratkaisu: Tarkasti suunniteltu tahtituotanto

Paras tie lyhyempään läpimenoaikaan on tarkempi suunnittelu. Onnistuneen hankkeen taustalla oli useampi vastaavalla, Sisätehdas-mallilla toteutettu hanke, joissa prosessi oli jo useampaan kertaan pureskeltu, testattu ja pitkälle vakioitu.

Muun muassa tällaiset elementit avittavat urakkaa.

Tarkka suunnittelu ennakkoon

Alkuperäinen aikataulu vietiin Sitedriveen, joka näytti nopeasti missä on vielä varaa tiivistää. Tehtävät listattiin sinne asuntokohtaisesti neljän tunnin tarkkuudella. Tarkan suunnitelman ansiosta tiedettiin jo heti projektin alussa kuka tekee, milloin, missä ja miten.

Sen lisäksi että suunniteltiin mitä tehdään, suunniteltiin myös miten tehdään: jokaisesta asunnosta löytyi huoneistokortti, jossa oli listattu työpakettikohtainen materiaaliluettelo.

Tahtituotanto neljän tunnin tahdilla

Sisävaihe suunniteltiin ja toteutettiin neljän tunnin tahtituotannolla, jossa yksi tahtialue oli yksi asunto. Aikataulu suunniteltiin ilman puskureita.

Sisätyöt ja logistiikka eroteltuna

Asentajat eivät hakeneet tai etsineet omia asennustarvikkeita ja työkaluja, vaan ne toimitettiin heille asuntoon hyvissä ajoin ennen työn alkamista.

Jatkuva parantaminen

Hankkeessa ydinasemassa oli jatkuva oppiminen. Ensimmäisessä asunnossa jokainen työvaihe katselmoitiin ja työsuoritus hyväksyttiin työntekijän läsnäollessa. Näin opit saatiin talteen ja virheet minimoitua seuraaviin asuntoihin.

Ongelmien nopea ratkaisu

Ongelmat pyrittiin tunnistamaan ja ratkaisemaan välittömästi. Ongelmien vakavuusaste pienenee, kun ne tulevat aikaisemmin esille.

Visuaalinen johtaminen Sitedriven avulla

Työnjohto ohjasi tuotantoa tiivillä, päivittäisellä syklillä seinälle printattujen aikataulujen avulla. Aikataulun kautta käytiin hyvissä ajoin ennakkoon läpi kuka tekee mitäkin ja millaisilla menetelmillä. Tehtäviin kirjattiin selkeät työohjeet ja laatukriteerit.

Logistiikan suunnittelu

Logistiikka suunniteltiin ennakkoon niin tarkasti, että se ei aiheuttanut keskeytyksiä. Materiaalitoimitukset varmistettiin saapuvaksi täsmätoimituksena sovituna kellonlyömällä.

Lopputulos: Sisävaihe vain neljässä viikossa

Alkuperäisessä aikataulussa ensimmäinen asunto olisi ollut valmis 10 viikkoa aloituksesta. Sitedriveen rakennetussa versiossa ensimmäinen asunto valmistui vain 1,5 viikkoa aloituksesta ja tässä aikataulussa myös pysyttiin.

Vastaavasti alkuperäisessä aikataulussa viimeinen asunto olisi valmistunut 12 viikon päästä aloituksesta, kun taas uudessa aikataulussa viimeinenkin asunto vahvistettiin valmiiksi vain neljä viikkoa aloituksesta.

interior finishes 12 week schedule
Alkuperäinen, 12 viikon aikataulu
Interior finishing works schedule in 4 weeks
Uusi, neljän viikon aikataulu Sitedrivessa

Tiivistä omaa aikatauluasi Sitedrivella

Haluatko nähdä miten oman hankkeesi aikataulua saataisiin tiivistettyä vastaavalla tavalla? Pyydä demo Sitedrivesta niin käydään yhdessä hankkeesi aikataulu läpi.

Pyydä demo Sitedrivesta

Älä luota pelkkiin myyntipuheisiin – pyydä demo ja näe itse miten Sitedrive voisi helpottaa ja tehostaa työmaasi arkea.

Kokeile Sitedrivea