;

Työmaan aikataulusuunnittelun eri keinot: Critical Path, Last Planner, Location-Based

Rakennusprojektien sujuvuus on nykyisellään pitkälti kiinni työnjohdon ja tekijöiden osaamisesta – taidokas työmaatiimi on rakennusalalla parasta valuuttaa. Erityisesti tänä päivänä, kun kohteet ovat aiempaa monimutkaisempia, työmaatiimin kokemus on noussut entistä suurempaan asemaan.

Kukaan ei kuitenkaan voi taata, että jokaiselle työmaalle saadaan aina sama tiimi. Jos se on ainoa keino varmistaa, että projektien kustannukset ja aikataulut pysyvät suunnitellussa, olemme pulassa. Työmaiden kannattavuuden ei kuuluisi levätä yksittäisten henkilöiden harteilla, vaan selkeiden prosessien varassa. Niiden avulla myös vähemmän kokeneella tiimillä on edellytykset onnistua.

Jotta kohde valmistuu aikataulussa, kaikilta tekijöiltä täytyy löytyä yhteinen ymmärrys siitä, mitä täytyy tapahtua, milloin ja missä. Aikataulun kuuluisikin olla työmaan selkäranka: sen avulla voidaan ohjata työn kulkua aina johdosta tekijöihin, suunnitteluun ja logistiikkaan. Hyvä aikataulujohtaminen tarkoittaa, että tuotanto sujuu keskeytyksettä, ilman konflikteja ja kohde valmistuu ajallaan, laadukkaasti sekä budjetissa. Tai jopa ylittää odotukset näissä.

Selkeä aikataulujohtaminen läpi työmaan voi toisinaan tuntua mahdottomalta, mutta sitä se ei ole. Tiedostamme kuitenkin, että aikataulutuksen eri termit ja menetelmät ovat hämmentäviä, jos ne eivät ole ennestään tuttuja. Tämän artikkelin tavoite on avata nämä yksinkertaisesti ja auttaa sinua tekemään aikataulusuunnittelua oikeista lähtökohdista.

Käymme tässä läpi kolme yleisintä aikataulutusuunnittelun taktiikkaa: Critical Path Method (CPM), the Last planner System (LPS), sekä Location-Based Management System (LBMS).

Tarkastellaan näitä lähemmin. ⬇️

Critical Path Method rakentamisessa

Critical Path Method, eli lyhyesti CPM on tällä hetkellä kaikkein laajimmin käytetty menetelmä rakentamisen aikataulutuksessa. Eikä mikään ihme: se on tehokas tapa varmistaa, että projektille löytyy lyhyin ja nopein toteutustapa.

CPM ohjaa aikataulujen suunnittelijaa kartoittamaan riippuvuudet eri tehtävien välillä: suhteet edeltävän ja seuraavan tehtävän välillä pyritään kartoittamaan lopusta alkuun, alusta alkuun, lopusta loppuun. Näin aikataulujen suunnittelussa ja johtamisessa päästään hyvinkin tarkalle tasolle.

Kääntöpuolena nykypäivän monimutkaisissa rakennuksissa eri riippuvuuksia ja yhteyksiä on niin paljon, että kokonaisuus tuntuu helposti sekavalta. Lisäksi tehtävien jakaminen työntekijöille on CPM-kaavioiden avulla vaikeaa.

Last Planner Method rakentamisessa

Last Planner on Critical Pathia laajempi käsite ja siinä painopiste on yhteistyössä. Last Planneria käytetään usein suuremmissa rakennusprojekteissa, joissa hyvä kommunikaatio ja tiimityöskentely ovat avainasemassa.

Tässä menetelmässä projektin aikataulua tarkennetaan jatkuvalla syötöllä. Prosessi koostuu neljästä eri tasosta, joita parhaassa tapauksessa työstetään yhdessä projektin johtajien, valvojien sekä työmaan tekijöiden kanssa, joilta löytyy käytännön kokemusta työstä. Aikataulun tarkentaminen yhdessä tekijöiden kanssa edistää parviälyn hyödyntämistä ja lisää sitoutumista.

Tältä prosessi näyttää:

#1 Yleisaikataulun suunnittelu välitavoitteet huomioiden.
#2 Vaiheaikataulu: Yleisaikataulu jaetaan erillisiin vaiheisiin ja jokaiselle vaiheelle luodaan astetta tarkempi aikataulu.
#3 Tarkentava suunnittelu: Vaiheaikataulut tarkennetaan esimerkiksi kuukausittaiselle tasolle.
#4 Viikkosuunnittelu: Seuraavalla viikolla tapahtuvien tehtävien suunnittelu.

Työmaan tehokkuutta mitataan PPC-mittarilla (percent plan complete), joka kertoo paljonko suunnittelusta työstä on oikeasti valmistunut.

Last Planner niputetaan usein lean-rakentamisen alle, sillä se lisää tuottavuutta merkittävästi ja varmistaa että projekti valmistuu kustannustehokkaasti ajallaan.

>> Ohjeet työmaan viikkoaikataulun tekoon

Vaikka Last Planner saattaa kuulostaa ratkaisulta kaikkiin rakennusalan ongelmiin, siinäkin on omat haasteensa.

Niitä aiheuttaa aikataulun jatkuva, viikkotasolla tehtävä tarkentaminen. Esimerkiksi et saa tarkkaa näkymää siihen, millaisia tehtäviä pidemmällä tulevaisuudessa pitäisi suorittaa: toisinaan tarkemmat tehtävät lukitaan vain muutama päivä ennen toteutusta.

Erityisesti aliurakoitsijoiden kanssa toimiminen vaatii suunnittelua: heillä on harvoin aikaa odotella työmaalla ylimääräistä, jos siitä ei makseta. Pidemmät viivästykset tarkoittavat usein sitä, että aliurakoitsijat haluavat siirtää tiiminsä muille työmaille, jossa on heti tarjolla tekemistä.

Haastetta voidaan ratkoa riittävillä puskureilla: näin tekijät ja materiaalit ovat saatavilla silloin, kun tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi.

Lisäksi aikataulun jatkuvalla tarkentamisella on merkittäviä vaikutuksia toimitusketjuun. Se aiheuttaa esimerkiksi epävarmuuksia materiaalituotannon kapasiteettisuunnittelussa. Mutta siinä olisi aihetta jo ihan omalle artikkelilleen.

Location-Based Management System & tahtituotanto rakentamisessa

Sijaintiin perustuvissa menetelmissä aikataulusuunnittelu pyörii työmaan eri alueiden ympärillä. Suunnittelu lähtee liikkeelle sijainneista ja siinä pyritään tunnistamaan työvaiheet, tehtävät, resurssit ja materiaalit joita sijaintien valmistuminen vaatii.

Jokainen tehtävä siis linkittyy johonkin sijaintiin. Tämän myötä myös eri tehtävien riippuvuudet käyvät selviksi.

Tuorein ja kehittynein muoto tästä on nimeltään tahtisuunnittelu tai tutummin tahtituotanto.

Tahtisuunnittelussa pyritään tunnistamaan eri sijainteihin sidoksissa olevat tehtävät ja niiden oikea järjestys. Tehtävät niputetaan sen jälkeen omiin työpaketteihinsa sen pohjalta millaisia taitoja niiden suorittaminen vaatii.

Ideaalitilanteessa tehtävien ryhmittely tapahtuu niin, että yhdessä työpaketissa on mukana vain sellaiset tehtävät, jotka voidaan suorittaa keskeytyksettä.
Tämän jälkeen työpaketit yhdistetään työjonoksi (=tahtijunaksi) joka virtaa läpi eri sijaintien. Tämä muodostaa työmaan aikataulun.

Tässä yhteydessä tehtävällä tarkoitetaan aktiviteettia kuten

  • tarkista materiaalien laatu
  • varmista asennussijainti mittaamalla
  • leikkaa materiaali oikean kokoiseksi tai
  • asenna materiaali paikalleen.

Työpaketilla puolestaan viitataan näiden tehtävien kokonaisuuteen kuten “alakaton asennus”.

Sijaintiin perustuvan ja tahtisuunnittelun vahvuus, mutta ehkä myös heikkous piilee siinä, että ne toimivat parhaiten kohteissa joissa on monta samanlaista sijaintia ja paljon toistuvia tehtäviä. Vaikka voit toki hyödyntää tahtituotantoa muissakin kohteissa, tarvitset silloin isommat puskurit onnistuaksesi. Usein tällaisissa tapauksissa Last Planner on toimivampi vaihtoehto.

>> Perehdy tahtituotannon perusteisiin

Näin valitset oikean aikataulumenetelmän rakennushankkeellesi

Kaikissa näissä aikataulutusmenetelmissä on yksi selkeä heikkous: ne nojaavat yleensä keksittyihin yksiköihin, joilla on vain löyhä yhteys työmaan tehtäviin. Ja vaikka ne kytketäänkin työpaketteihin ja sopimuksiin, niin kauan kun näillä ei ole selkeää yhteyttä työmaan tehtäviin ja materiaaleihin, ne jäävät yleistason kuvauksiksi ilman sisältöä. Esimerkiksi jos et tiedä tarkalleen mitä osia tarvitaan alakaton asennukseen, et tiedä mitä kaikkea asennustyö oikeasti vaatii. Kun kuvaus jää vajaavaiseksi, jää jälleen työntekijän harteille miettiä miten työ oikeasti tehdään.

Tahtituotannolla päästään kaikkein lähimmäksi vakioitua tuotannon prosessia.

Jokaisen tehtävän suunnittelu yksityskohtaisesti ei ole kuitenkaan aina mahdollista: laajuudet vaihtuvat, säädökset muuttuvat, tavarantoimittajat eivät kykene toimittamaan kaikkia osia ajoissa, tai vastaan tulee muita muutoksia tai häiriöitä.

Siksi suosittelemme poimimaan parhaat palat eri menetelmistä hankkeen eri vaiheisiin sen luonteesta ja tavoitteesta riippuen. Huomioi tässä myös työmaatiimin osaamistaso: ei kannata yrittää vaatia jotain, johon he eivät kykene sitoutumaan.

Lyhyesti: Last Plannerin sijaintiin perustuvat jana-aikataulut sopivat loistavasti hankkeisiin, joita ei voida suunnittella yksityiskohtaisesti heti alussa. Tahtituotanto puolestaan sopii parhaiten tilanteisiin, joissa toistuvaa työtä voidaan suunnitella ennakkoon yksityiskohtaisesti.

Kehitätkö parhaillaan hankkeidesi aikataulusuunnittelua ja -johtamista?

Autamme tässä mieluusti. Ole yhteydessä niin näytämme Sitedrivella, miten eri aikataulutuksen menetelmät toimivat käytännössä.

Ota yhteyttä täällä

Pyydä demo Sitedrivesta

Älä luota pelkkiin myyntipuheisiin – pyydä demo ja näe itse miten Sitedrive voisi helpottaa ja tehostaa työmaasi arkea.

Kokeile Sitedrivea